Spelarutbildningsplan

Värmlands Fotbollförbunds spelarutbildningsplan finns att läsa på denna sida.

Gemensam spelarutbildningsplan (VFF, ÖFF, VFF, SÖFF)

Från och med hösten det år spelarna fyller 14 år till och med hösten då spelarna fyller 16 år har vi gemensamt inom vår samarbetsregion kommit överens om en miniminivå på innehållet i distriktets spelarutbildning. I Värmland har vi valt att fylla på med fler aktiviteter än de överenskomna. Nuvarande Spelarutbildningsplan gäller från 2024 och framåt. 

UPPDRAGET (SUB 2.0)


De förbundsaktiviteter som arrangeras har fokus på utbildning – och ska om möjligt vara ett tillfälle för såväl spelarutbildning, ledarfortbildning men kan även innefatta domar- och föräldrautbildning. Ambitionen för SvFF och distrikten är att i störst möjliga mån fokusera även på föreningsledare utöver de enskilda spelarna som deltar.

Den öppna verksamheten
- ha mer fokus på utveckling och mindre på talangidentifiering.

Den selekterade verksamheten

Distrikten ska ta ut spelare till distriktslagssamlingar i syfte att utbilda och förbereda dem för deltagande på utvecklingsläger, riksläger, regionala matchläger (DUT), regionala läger (SvFF), centralt matchläger och landslagssamlingar (SvFF).

Inom SÖVV-regionen har vi valt att börja med selekteringsprocessen det år spelarna fyller 15 år. Urvalet görs på spelare som tillhör föreningar inom vårt distrikt.

 

Spelarutbildning 12 år (7 mot 7)

Som 12-årig fotbollsspelare inom distriktet har man möjlighet att delta vid en öppen matchdag arrangerad av Värmlands Fotbollförbund. Detta som ett första tillfälle att träna sig på att spela med andra spelare än i sin hemmiljö. I samband med spelarutbildningen arrangeras det en spelformsutbildning 9mot9.

Spelarutbildning 13 år (9 mot 9)

Som 13-årig fotbollsspelare inom distriktet har man möjlighet att delta vid två heldagar med sammanlagt fyra träningspass och teori. Utbildningarna fokuserar på att förbereda spelare på lägerverksamhet och att bättra kunskaperna om spelets skeden.

Spelarutbildning 14 år (9 mot 9)

Som 14-årig fotbollsspelare inom distriktet har man möjlighet att delta vid öppna utbildningsdagar arrangerat av Värmlands Fotbollförbund. Bland annat ett läger med övernattning för att förbereda spelarna ännu bättre på den lägerverskamhet som kommer det år de fyller 15. Dagarna har olika teman kopplat till spelets skeden och med genomgångar av förbundets arbetssätt.

Spelarutbildning 15-17  år (11 mot 11)

Som fotbollsspelare, inom distriktet, i åldern 15–17 år arrangeras flertalet samlingar, läger och matchkläger av Värmlands Fotbollförbund och Svenska Fotbollförbundet. Dagarna har olika teman kopplat till spelets skeden och fördjupningar av förbundets arbetssätt. Från det år spelarna fyller 15 år kommer merparten av samlingarna att vara selekterade. 

Kontaktuppgifter

Vid frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.

Anton Karlsson
Fotbollsutvecklare
054-770 71 06
anton.karlsson@varmlandsff.se

Kommande utbildningar spelare