Elitfotbollsgymnasium

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) har i nära samverkan med specialdistriktsförbunden (SDF) utsett de gymnasieskolor som erhållit status som anordnare av Nationell Idrottsutbildning (NIU) - Elitfotbollsgymnasier. Skolorna är också godkända av Skolverket.

Fotboll och studier - något för dig?

Nationella Idrottsutbildningar - Fotboll

Du som är intresserad av att söka ett NIU-gymnasium i fotboll, ta kontakt med någon av instruktörerna så ni får en personlig kontakt.

Inom Värmland har vi följande skolor som är Elitfotbollsgymnasium:

NIU Degerfors
Elitfotbollsutbildning Degerfors
Ansvarig: Jesper Swedlund
Kontakt: jesper.swedlund@degerforsif.se
Degerforsgymnasiet har öppet hus 8/11 och då finns även möjlighet till träning om man vill testa på det.
Mer info kring det finns här https://degerforsgymnasiet.se/program/elitfotbollsutbildning.html

NIU Karlstad
NIU Karlstad
Ansvarig: Ronny Spjuth 
Kontakt: ronny.spjut@karlstad.se
Anmälan och information angående informationsträff hittar ni Här

NIU Torsby
Stjerneskolan i Torsby

Ansvarig: Krister Engström
Kontakt: krister.engstrom@edu.torsby.se
Anmälan och information angående informationsträff hittar ni Här

"Ansökan NIU-fotboll":
Ansökningstiden pågår 1 september-1 december.
Så här gör du din ansökan för NIU – fotboll inför läsåret 2023/2024.
Klicka dig in på ovanstående skola där du vill studera, NIU fotboll. Följ instruktion om hur du söker NIU fotboll.

Antagning
Gymnasieskolan, SDF och samarbetsförningarna ansvarar för antagningen!

Kvalitetskrav

Nedanstående kriterier anger Svenska Fotbollförbundets specifika kvalitetskarv för verksamheten vid Elitfotbollsgymnasier.

Elevrekrytering

Huvudmannen har ansvar i samarbete med SDF för elevrekryteringen under löpande avtalstid. Varje läsår rekryteras minst 12 och max 20 elever till Elitfotbollsgymnasier. Sökbilden avgör könsfördelningen vid antagningen av elever, 70/30 herr/dam är fotbollens faktiska siffror och ska eftersträvas. 1:a oktober varje läsår skickas en elevförteckning till SvFF.

Ansvarig lärare/tränare

Ansvarig lärare/tränare ska planera, genomföra och utvärdera verksamheten samt vara utbildad enligt SvFF:s tränarutbildning lägst Diplom Avancerad, S3. Vid 20 elever ska ytterligare en tränare medverka vid varje fotbollsträningspass och ha genomgått en utbildningsnivå motsvarande nivå Diplom Bas. Utbildad målvaktstränare lägst Diplom Bas ska medverka vid minst två fotbollsträningspass/vecka.

Träning

Samtliga träningspass förläggs under förmiddag mellan kl. 08:00-12:00. Elitfotbollsgymnasier ska ha tillgång till konstgräsplan (105x65) samt träningslokal för fys- och rehabiliteringsträning.

Samordning

Ansvarig lärare/tränare, ev annan anställd av huvudmannen ska ha ansvaret som samordnare för verksamheten. Samordnaren ansvarar för kontakterna mellan skola, undervisande lärare, elev, förening, ansvariga instruktörer och tränare. Utgångspunkten för samordnarens arbete ska vara elevernas möjligheter att kombinera studier och elitfotbollssatsning i en kvalitetssäkrad studie och elitfotbollsmiljö.

Samarbetsparter

Huvudman, skola, SDF, fotbollsförening ska i ett skriftligt dokument beskriva samarbetet mellan de inblandade parterna. Dokumentet insändes till SvFF vid läsårets början och har en giltighetstid av ett läsår.

Därutöver har Skolverket fastställt SF-gemensamma kriterier för Nationella Idrottsutbildningar
NIU-kriterier (PDF-dokument, 235 kB).

Här finner ni mer information från Svenska Fotbollförbundet:
Hemsida