LIU (Gymnasieskolan)

Det finns lokala idrottsutbildningar (LIU) som alla gymnasier kan bedriva, och som är ett bra alternativ för NIU-gymnasier.

SvFF och Värmlands Fotbollsförbund utfärdar ett intyg för gymnasieskolor med fotbollsprofil (LIU) som uppfyller SvFF:s kriterier för profilering.

Avsikten med intyget är att säkra kvaliteten på de gymnasieskolor som erbjuder fotbollsprofil inom kurserna Idrott och hälsa Idrottsspecialicering 1 och 2

Intyget omprövas inför varje nytt läsår.

Kriterier för intyget

Studieplan

SvFF:s rekommendation är att skolan följer SvFF:s studieplan ("Studieplan för LIU") för Idrott och hälsa specialisering 1 och 2 (Fotboll), men skolan kan också presentera en egen studieplan som ska vara en utveckling av SvFF:s studieplan.

Lektioner/träning (teori och praktik)

Samtliga träningspass är förlagda till förmiddag mellan kl. 08-12. Verksamheten omfattar minst två lektioner/vecka. Skolan erbjuder träning anpassat för fotboll året om. Regelbunden målvaktsträning 1 gång/vecka ska ingå.

Lärare/instruktör

Den ansvariga läraren/tränaren är utbildad enligt SvFF:s tränarutbildning A ungdom. Ansvarig instruktör planerar, genomför och utvärderar verksamheten samt rapporterar till SDF. Övriga instruktörer bör ha genomgått lägst B Ungdom.

Målvaktsträning bör ledas av utbildad Mv-instruktör, lägst Målvaktstränarutbildning B.

Samtliga instruktörer deltar i SvFF/SDF:s årliga fortbildning för skolinstruktörer.

Samverkan

Gymnasieskolan ansvarar och genomför samverkansträff minst en (1) gång per läsår med de föreningar eleverna representerar för gemensam planering och utvärdering.

Intyget omprövas inför varje nytt läsår. Ansökan om förnyat intyg görs via formuläret (länk nedan) och går till berört distriktsförbund.