NIU (Gymnasieskolan)

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) har i nära samverkan med specialdistriktsförbunden (SDF) utsett de gymnasieskolor som erhållit status som anordnare av Nationell Idrottsutbildning (NIU). Skolorna är också godkända av Skolverket.

Fotboll och studier - något för dig?

Nationella Idrottsutbildningar - Fotboll

Du som är intresserad av att söka ett NIU-gymnasium i fotboll, ta kontakt med någon av instruktörerna så ni får en personlig kontakt.

Inom Värmland har vi följande skolor som är klassade Nationell Idrottsutbildning:


Kontaktperson: Elias Levi
E-post: elias.levi@degerforsif.se
Telefon: 
Inbjudan till spelare:

___________________________________________________________________


Ansvarig: Ronny Spjuth 
E-post: ronny.spjut@karlstad.se
Telefon: 054-540 25 18

___________________________________________________________________


Ansvarig: Krister Engström
E-post: krister.engstrom@edu.torsby.se
Telefon: 070-510 56 26

Ansökan NIU-fotboll:

Ansökningstiden pågår 1 september-1 december.
Så här gör du din ansökan för NIU – fotboll inför läsåret 2024/2025.
Klicka dig in på ovanstående skola där du vill studera NIU, fotboll. Följ instruktion om hur du söker NIU fotboll, alternativt via SvFF.

Antagning
Gymnasieskolan, SDF och samarbetsförningarna ansvarar för antagningen!

Kvalitetskrav

Nedanstående kriterier anger Svenska Fotbollförbundets specifika kvalitetskarv för verksamheten vid NIU.

Elevrekrytering

Huvudmannen har ansvar i samarbete med SDF för elevrekryteringen under löpande avtalstid. Varje läsår rekryteras minst 12 och max 20 elever till Elitfotbollsgymnasier. Sökbilden avgör könsfördelningen vid antagningen av elever, 70/30 herr/dam är fotbollens faktiska siffror och ska eftersträvas. 1:a oktober varje läsår skickas en elevförteckning till SvFF.

Idrottsspecifik lärarkompetens

För en framgångsrik utvecklingsmiljö för eleverna är välutbildade lärare viktiga. Dessutom finns behov av
specialistkompetens inom grenspecifika kunskapsområden. Huvudmannen ansvarar för att eleven har tillgång till
lärare/tränare med denna kompetens.

För SvFF innebär lärarkompetens följande

UEFA Elite Youth utbildning på minst en av lärarna på skolan samt stark rekommendation på alla lärare som har
minst 50% tjänstgöring.
Specialistkompetens som MV-tränare, minst UEFA MV B utbildning som eleverna har tillgång till minst två gånger per vecka. 

Träning

Samtliga träningspass förläggs under förmiddag mellan kl. 08:00-12:00. Elitfotbollsgymnasier ska ha tillgång till konstgräsplan (105x65) samt träningslokal för fys- och rehabiliteringsträning.

Samordning

Ansvarig lärare/tränare, ev annan anställd av huvudmannen ska ha ansvaret som samordnare för verksamheten. Samordnaren ansvarar för kontakterna mellan skola, undervisande lärare, elev, förening, ansvariga instruktörer och tränare. Utgångspunkten för samordnarens arbete ska vara elevernas möjligheter att kombinera studier och elitfotbollssatsning i en kvalitetssäkrad studie och elitfotbollsmiljö.

Samarbetsparter

Huvudman, skola, SDF, fotbollsförening ska i ett skriftligt dokument beskriva samarbetet mellan de inblandade parterna. Dokumentet insändes till SvFF vid läsårets början och har en giltighetstid av ett läsår.

Därutöver har Skolverket fastställt SF-gemensamma kriterier för Nationella Idrottsutbildningar