Skolfotboll

Värmlands FF verkar för att fotbollsutbildning i skolan ska leda unga spelare framåt i deras utveckling, dels som spelare, men också som människa. Utbildningen ska stimulera till ett livslångt intresse för fotboll som spelare, ledare eller tränare, men framförallt att ungdomar får uppleva och älska fotboll så länge som möjligt. Skolfotboll ska ses som ett komplement till föreningarnas verksamhet, där huvuddelen av fotbollsutövandet bedrivs.