Exempelträningar

Från och med nu kan ni som bedriver en verksamhet i spelformen 9 mot 9 och 11 mot 11 ungdom skicka en förfrågan om att en av VFF:s fotbollsutvecklare kommer ut till er förening för att i samspel med lagets tränare bedriva exempelträning. Föreningar som inte har en egen Fotbollsutvecklare i förening har möjlighet till ekonomiskt stöd för tre exempelträningar, alternativt en hel fortbildningsdag, via idrottslyftet.

Våra fotbollsutvecklare är anpassningsbara och kan spegla träningen efter ert behov, det vill säga efter vilket skede i spelet ni vill anpassa exempelträningen till. För att förtydliga spelets skeden ser du ovan en bild på spelet fotboll som delas upp i anfallsspel och försvarsspel med omställning däremellan. 

Meddela i förfrågan vilken dag som ni kan tänka er att ta emot någon av våra fotbollsutvecklare samt i vilket skede av spelet ni vill ha exempelträningen utformad i. Exempelträningen kan till exempel behandla Anfallsspel – Speluppbyggnad.

Vi riktar oss främst till träningsgrupper i spelformen 9 mot 9 och 11 mot 11 ungdom. 

Syftet med exempelträningarna är att stärka ledarna i deras roll. 
Kostnaden för exempelträningarna subventioneras till 100% genom idrottslyftet. 

Träningen kan se ut enligt följande:

  1. Fotbollsutvecklaren möter upp lagets tränare 45-60 minuter innan träningsstart för att gå igenom dagens träning. Detta görs för att tränarna ska involveras i träningen.
  2. Förberedelseträningen startas där spelarna får igång kroppen samtidigt som den första fotbollsövningen bedrivs.
  3. Efterföljande övningar utförs utifrån direktiv av fotbollsutvecklare samt lagets tränare.
  4. Efter träningen går fotbollsutvecklaren igenom träningen med lagets tränare.
  5. Tränarnas eventuella frågor till fotbollsutvecklaren.

Föreningen kan få ekonomiskt stöd för upp till tre träningspass, alternativt en heldag, per år. Vill föreningen ha fler tillfällen än detta utgår inget stöd via idrottslyftet.

 

Vid frågor om exempelträningar, kontakta:
Fotbollsansvarig
Richard Morero
054-770 71 03
richard.morero@varmlandsff.se

Förfrågan: Exempelträning med fotbollsutvecklare