Arrangera Tränarutbildning SvFF D i förening

Vi vill, tillsammans med Er, utbilda så många fotbollsledare som möjligt. En framgångsfaktor för att lyckas med detta är att arrangera en tränarutbildning i föreningens miljö.

För att arrangera Tränarutbildning SvFF D
(1 dag - webbuppgifter - 1 dag) gör ni enligt följande:

- Föreningen kontaktar VFF:s fotbollsutvecklare, Anton Karlsson: anton.karlsson@varmlandsff.se, 054-770 71 06

- VFF beställer litteratur och tillsätter instruktör

- VFF betalar litteratur och instruktör

- VFF fakturerar deltagarens förening

- Föreningen söker idrottslyft för 75% av utbildningens kostnad

- Arrangörsföreningen ordnar med utbildningslokaler samt lunch och fika. Föreningen erhåller ett "arrangörsbidrag" a´ 200:- per deltagare och dag som täcker lunch, fika etc. Detta söker föreningen via idrottslyftet

- Eventuella övriga kostnader föreningen har i samband med utbildningen bekostas av föreningen, alternativt med hjälp utav sin folkbildningsresurs (kontakta respektive idrottskonsulent)

Värmlands FF ser gärna att föreningen har en dialog med sin idrottskonsulent på RF-SISU Värmland i samband med tränarutbildningen. Detta för att kunna skapa ett mervärde vid föreningens utbildningsinsatser.

VFF fakturerar

- 2.000:- per deltagare efter första utbildningsdagen
Observera att föreningen har en egenavgift på 500:- per ledare

Idrottslyftet

- Förening söker idrottslyft 1.500:- per deltagare
- Arrangörsförening söker 200:- per deltagare och dag i arrangörsbidrag