Ledarutbildning

Nedan följer information om barn- och ungdomstränarutbildningarna som arrangeras av Värmlands Fotbollförbund. Samtliga tränarutbildningar som är öppna för anmälan finns på denna sida: https://www.varmlandsff.se/utbildning/ledarutbildning/

Spelformsutbildning (5v5, 7v7, 9v9, 11v11)
Denna utbildning är av mer informativ karaktär. Här ges information om regler och förhållningssätt kring de olika spelformerna. Utbildningen genomförs oftast under en kväll och är helt kostnadsfri.

Tränarutbildning SvFF D
Tränarstegens första utbildning. Tränarutbildning SvFF D genomförs i samarbete med arrangerande förening. Utbildningen genomförs över två heldagar. Utbildningen kostar 3.000:- och subventioneras till 75% med hjälp utav idrottslyftet.

Tränarutbildning UEFA C
När du genomfört Tränarutbildning SvFF D är du behörig att gå Tränarutbildning UEFA C. Denna utbildning är det första steget i UEFA´s tränarutbildningsstege. Utbildningen arrangeras av Värmlands Fotbollförbund och genomförs över fyra heldagar samt ett digitalt kvällstillfälle (2+1+2). Mellan träffarna skall deltagarna genomföra hemuppgifter. Samtliga deltagare blir indelade i mikrogrupper där de skall besöka varandras träningsmiljö.  Denna utbildning kostar 6.000:- och subventioneras till 75% med hjälp utav idrottslyftet.

Tränarutbildning UEFA B 
När du genomfört Tränarutbildning UEFA C och haft minst 6 månaders tränarpraktik är du behörig att söka Tränarutbildning UEFA B. Denna utbildning är det andra steget i UEFA´s tränarutbildningsstege. Utbildningen arrangeras i samarbete med distrikten Örebro Läns Fotbollförbund, Västmanlands Fotbollförbund samt Södermanlands Fotbollförbund. 
UEFA B fortlöper under ett kalenderår och kombinerar fysiska träffar, digitala träffar samt besök i föreningsmiljö. Denna utbildning subventioneras med 5.000:- med hjälp utav idrottslyftet. 

Tränarutbildning SvFF MV D
Första steget i målvaktstränarutbildningen är Målvaktstränarutbildning SvFF D. Utbildningen genomförs över 5 timmar och deltagaren måste ha ha en godkänd SvFF D (gamla C-utbildningen) för att kunna gå denna utbildning. 
Utbildningen arrangeras i samarbete med förening. Kostnaden är 1.200:- och subventioneras med 75% genom idrottslyftet.

Tränarutbildning SvFF MV C
Nästa steg i målvaktstränarutbildningarna är utbildning C. Denna utbildning är på totalt två dagar (1+1) samt åtta timmars webstudier. Behörighetskrav är genomförd tränarutbildning SvFF D. Utbildningen arrangeras av Värmlands Fotbollförbund alternativt samarbetsdistrikt. Kostnaden är 3.000:- varav idrottslyftet subventionerar 75% av utbildningskostnaden.

 

Vid frågor om tränarutbildningar, kontakta:
Fotbollsutvecklare
Anton Karlsson
054-770 71 06
anton.karlsson@varmlandsff.se

Kommande utbildningar för ledare