Spelformer

Inom svensk idrott brukar man skilja på barn- (tom 12 år) och ungdomsidrott (from 13 år). Det finns därför några skillnader mellan hur barn- och ungdomsfotbollen är organiserad men totalt sett påminner de om varandra. Förändringar i hur man tränar och spelar fotboll sker istället successivt genom både barn- och ungdomsfotbollen.

Barnfotboll, 6-12 år

Under barnfotbollens åldrar är det viktigt att barn får prova många olika idrotter och att träningen är allsidig - alltså att man tränar på olika sätt. Antalet fotbollsträningar per vecka är därför oftast få vilket ger barn tid till att även utöva andra idrotter och att idrotta själva eller med kompisar genom till exempel spontanfotboll.

I barnfotbollen räknas inte tabeller i de serier, cuper och sammandrag som spelas. Det ger spelare och ledare bättre förutsättningar till att fokusera på glädje, ansträning och lärande i vid fotbollsmatcher där den långsiktiga utvecklingen är viktigare än det kortsiktiga resultatet. 

Ungdomfotboll, 13-19 år 

I ungdomsfotbollen är det vanligt att skillnaderna i motiv till att spela fotboll successivt blir mer olika för olika spelare. En del vill bara spela med kompisarna för att det är kul och andra vill satsa för att bli så bra som möjligt. Motiven för en individ till att spela fotboll kan ändras över tid.

Ungdomsfotbollen är en ålder då till exempel skolan och andra idrotter också tar allt mer tid. Fotbollen strävar efter att ge alla som vill möjlighet att vara med utifrån de förutsättningar och ambitionsnivåer som varje individ har. Många spelare vill övergå mot en fotboll som blir allt mer lik fotboll för vuxna, vilket bland annat innebär att man börjar räkna tabeller och utser slutsegrare i cuper.