Spelaravtal

Inom svensk fotboll finns två typer av avtal, amatöravtal och professionella avtal. Ett professionellt avtal kan man ha oavsett vilken nivå man spelar på. I Allsvenskan, Superettan, Ettan och OBOS Damallsvenskan är det ett krav att man har det.

Alla professionella avtal (oavsett vilken nivå föreningen spelar på) ska registreras hos SvFF.

Registrering av spelaravtal

Det finns två sätt att registrera ett professionellt spelaravtal:

  1. Registrera det direkt i Fogis.
  2. Köpa ett fysiskt spelaravtal från distriktsförbundet eller av SvFF (detta avtal ska sedan skickas till/lämnas hos SvFF).

Priset är 300 kr oavsett vilket av tillvägagångssätten.

Registrering av ett professionellt avtal kan endast ske under någon av de inplanerade professionella transferfönstren. Undantag från detta är om spelaren/spelarna varit registrerade amatörer i föreningen innan det senaste professionella transferfönstren avslutades. För mer information om detta, se SvFF:s Representationsbestämmelser, 3 Kapitlet 4 §.

I korthet om amatöravtal

Föreningar kan ha amatöravtal med sina spelare, dessa registreras dock inte av SvFF. Innehållet i ett amatöravtal kan variera, men två viktiga saker att känna till är att avtalet inte får innehålla en inkomstskattepliktig ersättning till spelaren på 10 000 kr eller mer samt att avtalet inte får stoppa spelarens möjlighet att byta förening under frimånaden (15/11 – 15/12 varje år).

För mer information om amatörspelare, se SvFF:s Representationsbestämmelser, 2 Kapitlet.

I korthet om professionella avtal

Vid registreringen av professionellt avtal måste SvFF:s standardavtal alltid finnas med. Eventuella bilagor till det avtalet ska också skickas in till SvFF i samband med registrering. Ett professionellt avtal ska ha en garanterad inkomstskattepliktig ersättning till spelaren om minst 10 000 kr per kalenderår.

Lista på typer av ersättning som inte är inkomstskattepliktig:

  • Alla former av material/presentkort på material som ska eller kommer användas i träning/match.
  • Aktivitetsavgifter i föreningen där man ska bli proffs.
  • Träningsläger (kostnad för boende/mat/resa m m, ej reseersättning).
  • Ersättning för rehab/prehab, läkarundersökning eller liknande.

Ersättningar i form av prestationsbonusar (ersättning för spelad match, hållen nolla, målbonus eller liknande) är inte att räkna som garanterad ersättning utifrån vad som anges i SvFF:s Representationsbestämmelser 3 Kap 9 §.

För mer information om professionella avtal, se SvFF:s  Representationsbestämmelser, 3 Kapitlet,