Spelares överklagan av elektronisk övergång

Om du som spelare inte godkänt att en elektronisk övergång genomförts ges du här möjlighet att begära att övergången återkallas.

Återkallelse av övergångsanmälan är endast möjligt om du inte skriftligen godkänt övergången och/eller om du inte har deltagit i tävlingsmatch för den nya föreningen.

Vid begäran om återkallelse kommer nya föreningen ges tillfälle att yttra sig innan SvFF:s Tävlingskommitté beslutar i ärendet.

Spelares överklagan - formulär

Licenstyp

Härmed intygas att jag inte skriftligen har godkänt övergången och/eller att jag inte har deltagit i tävlingsmatch för nya föreningen. Av dessa skäl önskar jag därmed att övergångsanmälan återkallas.

Härmed intygas att jag inte skriftligen har godkänt övergången och/eller att jag inte har deltagit i tävlingsmatch för nya föreningen. Av dessa skäl önskar jag därmed att övergångsanmälan återkallas.

Intygas