Registrera spelare

Ungdomsregistrering 12-14 år 

Spelare som är 12-14 år registreras direkt av föreningarna i Fogis.

För alla spelare under 15 år gäller oförändrade övergångsbestämmelser d v s rätt att byta förening inför ny speltermin utan särskilt övergångsförfarande.

Föreningen ska, innan ungdomsregisteringen genomförs i Fogis, inhämta spelarens och dennes vårdnadshavares intyg att föreningen har rätt att registrera spelaren och att spelaren samtidigt medger att dennes personuppgifter får föras in i spelarregistret. Intyget, som gäller till och med det år spelaren fyller 14 år, ska förvaras hos föreningen och ska på anmodan kunna uppvisas för SvFF. Dokumentet "Registrering av ungdomsspelare fotboll" hittar du i dokumentlistan längst ner på denna sida.

OBS! Om spelaren lämnar föreningen för en ny förening stryks spelaren i den lämnande föreningen automatiskt för att sedan registreras i den nya föreningen. Historiken kommer att finnas kvar för att kunna fastställa vilka föreningar som varit delaktiga i spelarens fotbollsmässiga utbildning.

Nyregistrering från 15 år

Föreningen ska, innan nyregistreringen genomförs i Fogis, inhämta spelarens och, om spelaren är under 18 år, dennes vårdnadshavares intyg att föreningen har rätt att registrera spelaren och att spelaren samtidigt medger att dennes personuppgifter får föras in i spelarregistret. Intyget förvaras hos föreningen och ska på anmodan kunna uppvisas för SvFF. Intygsdokumentet "Registrering av fotbollsspelare" hittar du i dokumentlistan längst ner på denna sida.

OBS! Spelare som varit ungdomsregistrerade i föreningen (12-14 år) måste nyregistreras i föreningen från och med 1 april det år spelaren fyller 15 år. Dessutom krävs nytt registreringsintyg från 15 år för att registreringen ska vara giltig. Historiken kommer att finnas kvar för att kunna fastställa vilka föreningar som varit delaktiga i spelarens fotbollsmässiga utbildning.