Frågor och svar - övergångar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna som vi får till SvFF:s övergångsavdelning.

Välj "registrera ny spelare" och fyll i de uppgifter som krävs. När du sedan väljer att spara uppgifterna så kommer en meddelanderuta att visas.
Här kan du nu intyga att spelaren inte spelat en bindande match på 30 månader.
OBS! Detta kräver att spelaren tillhört en och samma förening under dessa 30 månader.
 

Det är fyra dagars karenstid på normala spelarövergångar efter att övergången är betalad av föreningen. Genomförs och betalas övergången på onsdagen så är spelaren spelklar på söndagen. 

Spelare som under ett kalenderår från förening uppbär lön eller annan inkomstskattepliktig förmån till ett sammanlagt belopp om lägst 10 000 kr räknas som professionell.

Fotboll: 1 mars – 30 juni, 1 juli – 31 oktober samt 1 november – 28 februari.

Futsal: 16 december – 31 mars, 1 april – 31 augusti samt 1 september – 15 december.

Ungdomsregistrering är en särskild frivillig registrering av spelare t.o.m. den 31 mars det kalenderår spelaren fyller 15 år.

Ungdomsregistrering under kalenderåren då spelaren fyller 12–14 år samt 1 januari-31 mars det kalenderår spelaren fyller 15 år får ske i syfte att säkerställa framtida utbetalning av utbildnings- eller solidaritetsersättning samt för att kunna visa att spelare är hemmafostrad enligt Tävlingsbestämmelserna. 

Då använder ni en Övergångsanmälan på grund av begränsad verksamhet: Övergångsanmälan för spelare vars förening upphör med all fotbollsverksamhet eller som bedriver begränsad verksamhet vilket medför att spelaren inte ges möjlighet att aktivt utöva fotboll.

Denna typ av övergång kan inte genomföras i Fogis. Det är en orginalblankett som måste beställas hos SvFF eller ert distriktsförbund.

Amatör har rätt att utan lämnande förenings godkännande övergå till annan 
förening under frimånaden.

Detta inkluderar övergång från amatör till att även fortsättningsvis vara amatör, från amatör till att bli professionell respektive från avtalslös professionell till att bli amatör.

Övergången måste betalas innan 15 december för att den ska gå igenom som en frimånadsövergång.

Om övergångsanmälan eller ansökan om speltillstånd inkommit till SvFF 
den 1 september eller senare får spelare inte delta i den nya föreningens 
representationslag eller övriga lag i representationsserierna under resterande del av den innevarande säsongen. Detsamma gäller för nyregistrerade spelare registrerade efter den 4 september, spelare som begärt spelklarhet eller vars avtal efter professionell övergång träder i kraft efter den 4 september, om spelaren lånas ut till en ny förening eller om spelaren under övergångstiden efter den 4 september deltagit i bindande match för sin tidigare förening. 

Vad som sägs i första stycket gäller i serie-, kval- eller slutspelsmatcher, 
matcher ingående i Svenska Cupen, SM Flickor 17, SM Pojkar 17 och SM 
Pojkar 19 eller i kvalificeringsspel till SM pojkar 17 och SM Pojkar 19. 

Begränsningar i representationsrätten i nya föreningen gäller både nationell 
övergång och internationell övergång till Sverige samt vid nyregistrering. 
På skriftlig ansökan från spelaren har Tävlingskommittén (TK) rätt att medge undantag från förevarande bestämmelse. TK får medge undantag om det inte finns annat lag än representationslag i den nya föreningen där spelaren kan delta och om det dessutom finns andra särskilda skäl, såsom exempelvis byte av bostadsort på grund av arbete eller studier.

SvFF:s övergångsavdelning

Telefontider: Måndag-fredag 9.00-11.00 och 13.00-15.00.