Elektronisk övergång och spelaravtal

Här har vi samlat information om hur olika typer av spelarövergångar registreras i Fogis.

Övergångar som kan registreras i Fogis

(status i lämnande och mottagande förening)

 • Amatör till Amatör (A2A)
 • Proffs till proffs (P2P)
 • Avtalslöst proffs till proffs (B2P)
 • Amatör till proffs (A2P)
 • Proffs till amatör (P2A)
 • Avtalslöst proffs till amatör (B2A)

I alla fall där spelaren blir professionell i mottagande förening ska ett standardavtal skickas in med hjälp av Fogis tillsammans med övergången. Standardavtalet skapas och betalas i Fogis.

Det finns två typer av behörigheter i FOGIS som styr tillgång till övergångar:

Övergångsbehörighet

Medger hantering av övergångar där (om lämnande förening) spelare är amatör eller (om mottagande förening) spelaren blir amatör.

Proffsövergångsbehörighet

Medger hantering av övergångar där (om lämnande förening) spelaren är professionell med eller utan avtal, eller (om mottagande förening) spelaren blir professionell. Varje förening har en användare, Proffsövergångsadmnistratör, som styr vilka ytterligare (max 2) som ska ha denna behörighet, Proffsövergångsbehöriga.

Innan föreningen tilldelat den första proffsövergångsbehörigheten i föreningen kan ingen skapa spelaravtal eller hantera övergångar med professionella spelare. Den första proffsövergångsbehörigheten tilldelas av en användare av typen Föreningsadministratör.

Proffsövergångsadministratör

Max en per förening. Denna användare kan hantera övergångar med professionella spelare samt spelaravtal. Dessutom styr denne vem/vilka ytterligare i föreningen som ska ha dessa behörigheter.

Proffsövergångsbehörig

Max två per förening. Dessa användare kan hantera övergångar med professionella spelare samt spelaravtal.

Så här genomför du en övergång i Fogis där spelaren ska bli amatör i den mottagande föreningen.

 1. Mottagande förening initierar övergång.
 2. Lämnande förening får e-post att mottagande förening initierat övergång och ombes godkänna i fogis. I de fall spelaren är professionell i lämnande förening måste godkännandet göras av användare med Proffsövergångsbehörighet. Om övergången sker i frimånad utgår detta steg (2).
 3. När steg 2, om aktuellt, är klart betalar mottagande förening övergångsavgiften.
 4. Spelarens spelklardatum sätts baserat på antingen det datum då övergången betalades eller enligt föreningen önskat spelklarhetsdatum, dock tidigast efter fyra dagar från betalning (undantag expressövergång).

Så här genomför du en övergång i Fogis där spelaren ska bli professionell i den mottagande föreningen.

 1. Mottagande förening initierar övergång (och kan i väntan på steg 2 gå vidare till steg 3). Detta kan endast göras av användare med Proffsövergångsbehörighet. OBS! För tillvägagångssätt där ekonomisk transaktion är kopplad till övergången läs mer i denna manual.
 2. Lämnande förening får e-post att mottagande förening initierat övergång och ombes godkänna. I de fall spelaren är professionell i lämnande förening måste godkännandet göras av användare med Proffsövergångsbehörighet. Om övergången sker i frimånad eller på spelare med utgånget avtal eller i kommande fönster utgående avtal utgår detta steg (2).
 3. Mottagande förening skapar, skriver ut, skriver på, skannar in och laddar upp spelaravtal och eventuella bilagor. När allt är klart godkänner man uppladdningen.
 4. När steg 2, om aktuellt, och steg 3 är klara betalar mottagande förening övergångsavgiften samt spelaravtalet.
 5. SvFF registrerar avtalet. Om något saknas kommer mottagande förening ombes komplettera.
 6. Vid komplettering kan mottagande förening skicka upp såväl bilagor som nytt standardavtal. När detta är klart godkänner de uppladdningen och SvFF registrerar avtalet.
 7. Spelarens spelklardatum sätts baserat på antingen det datum då övergången och avtalet betalades eller det datum då SvFF bedömt tillräckliga uppgifter mottagits (vid begäran om komplettering).

Not: Internationell övergång måste även registreras i FIFA TMS. Läs mer på vår Frågor och svar-sida under rubriken "Vad är FIFA TMS".

En förening kan skapa, justera och avsluta spelaravtal i Fogis.

Skapa avtal

Justera och avsluta avtal