Utmärkelser

För ledare verksamma inom Värmlandsfotbollen kan föreningen ansöka om utmärkelser från Värmlands FF, SvFF. Angivna kvalificeringsår utgör normalt minimikrav för erhållande av utmärkelse. De högre utmärkelserna utdelas normalt vid förbundens årsmöten, men kan även utdelas vid föreningens eget jubileum eller dylikt.

Värmlands Fotbollförbund

Förtjänsttecken i brons -  för förtjänstfullt arbete i 5 år
Förtjänsttecken i silver - för förtjänstfullt arbete i 10 år
Diplom - för förtjänstfullt arbete i 15 år
Förtjänsttecken i guld - för förtjänstfullt arbete i 20 år
Glasstatyett - för förtjänstfullt arbete i 25 år
Domarnål - för förtjänstfulla uppdrag i 15 år
Standar - hedersutmärkelse för enskild eller förening

Svenska Fotbollförbundet

Diplom för ungdomsledare - för förtjänstfullt arbete i 10 år
Diplom för ledare - för arbete i föreningsstyrelse i 15 år
Diplom för förening - förening som tillhört SvFF i 25 år
Plakett i silver för förening - förening som tillhört SvFF i 50 år
Förtjänsttecken i silver - för arbete i föreningsstyrelse i 20 år
Förtjänsttecken i guld - för arbete i föreningsstyrelse i 25 år
Förtjänstmärke för instruktörer - för tränarskap i 10 år och 15 år

Ansökan om SvFF:s förtjänsttecken i guld och silver ska vara Värmlands FF tillhanda senast 30 september.
Ansökan om förtjänstmärke för instruktörer ska vara Värmlands FF tillhanda senast 1 november.
Övriga ansökningar skall för att kunna behandlas vara inlämnad minst en månad innan dagen för utdelning.