Fotbollstinget

Fotbollstinget hålls årligen, normalt under december månad.

När årsmötet inte är samlat åligger det Fotbollstinget att

 1. besluta om VFF:s tävlingsregler
 2. fastställa sammansättningen av distriktsserierna i div. 4-6 herrar och div. 2-3 damer
 3. besluta i annat ärende som hänskjuts till Fotbollstinget av årsmötet eller styrelsen
 4. avge rapport till årsmötet över sin verksamhet för tiden närmast föregående ordinarie årsmöte, varvid - om inte Fotbollstinget beslutar annat – det åligger ordföranden vid Fotbollstingets sammanträde i november / december och kanslichefen att utforma rapporten.

Tinget 2023 hålls tisdag 5 december

Föreningsstyrelse får senast sex veckor före mötet till styrelsen inge undertecknad motion i ärende som gäller:
1. VFF:s tävlingsbestämmelser (= de lokala tilläggen i SvFF:s TB = de blå rutorna)
2. Serieindelning

Motioner till Tinget 2023 ska vara VFF tillhanda SENAST 24 oktober 2023.
Motionerna skickar ni med posten eller e-mejl. Motionen ska vara underskriven av ordförande i föreningen eller styrelseledamot för den samma.
Motioner som inte har inkommit före nämnda tidpunkt, får inte behandlas vid sammanträdet.

Följande 28 föreningar är anmälda till Tinget 2023 - Välkomna!

Uppdateras löpande från mitten av november.
Sista anmälningsdag var 1 december.

 • Deje IK
 • Degerfors IF
 • Edsvalla IF
 • FBK Karlstad
 • Grums IK
 • Hammarö FK
 • Hertzöga BK
 • IF Karlstad Fotboll
 • IF Kil
 • IF Nyedshov
 • IFK Kristinehamn
 • IFK Skoghall
 • IFK Skoghall DF
 • IK Viking
 • Karlskoga SK
 • KB Karlskoga FF
 • Kils AIK
 • Norrstrands IF
 • QBIK
 • Råtorps IK
 • Skattkärrs IF
 • Sommarro IF
 • Säffle SK
 • Torsby IF
 • Ulvsby IF
 • Villastadens IF
 • Åtorps IF
 • Östra Deje IK

Anmälan till Fotbollstinget 2023

Ingen fil vald