Fotbollstinget

Fotbollstiget 2021 hålls torsdagen den 16 december i Skoghalls Folkets Hus.

När årsmötet inte är samlat åligger det Fotbollstinget att

  1. besluta om VFF:s tävlingsregler
  2. fastställa sammansättningen av distriktsserierna i div. 4-6 herrar och div. 2-3 damer
  3. besluta i annat ärende som hänskjuts till Fotbollstinget av årsmötet eller styrelsen
  4. avge rapport till årsmötet över sin verksamhet för tiden närmast föregående ordinarie årsmöte, varvid - om inte Fotbollstinget beslutar annat – det åligger ordföranden vid Fotbollstingets sammanträde i november / december och kanslichefen att utforma rapporten.