Om oss

Telefon 054-770 71 00
E-post kansli@varmlandsff.se
Besök Idrottens Hus, Industrigatan 1, Karlstad

Postadress:

Box 10, 651 02 KARLSTAD

Bankgiro:

413-1405

Org. nr:

873200-3481

Kansli

Förbundsstyrelse

Domarkommittén

Disciplinkommittén

Tävlingskommittén

Valberedningen

Hedersledamöter