Nyheter i VFF:s spelarutbildning

Vi förändrar vår organisation och utökar verksamheten.

För att stärka kvalitén på vår spelarutbildningsverksamhet kommer vi från och med hösten 2024 rekrytera en Distriktslagsansvarig på flick respektive pojk som kommer ha huvudansvar för samtliga våra distriktslag med start från spelare födda 2010. 

På flicksidan är det klart att Karolina Lindgren som idag är förbundskapten för våra flickor födda 2008 kommer leda verksamheten. Hennes första uppdrag för flickor 2010 kommer vara samlingen 12 oktober. 

På pojksidan pågår fortfarande rekryteringsarbetet för rollen med målet att vi ska ha en ansvarig klar till samlingen för pojkar 2010 13 oktober. 

Utöver denna kvalitetshöjning så kommer vi från och med början av 2025 att starta upp distriktslagsverksamhet för flickor 17-19 år för att bygga på den insats vi idag gör för flickor 15-17 år i syfte att stimulera till fortsatt satsning på fotboll och samtidigt skapa en utmanande och utvecklande fotbollsmiljö.
Denna verksamhet kommer tjuvstarta i november med samling för de flickor som under 2025 fyller 17-19 år (2008-2006). 
Omfattningen för F17-19 kommer vara tre utvecklingsdagar, en match och ett matchläger per år.