Vi vill träffa er!

Under vecka 10 bjuder vi in aktivitets-/organisationsledare och andra intresserade till dialogträffar på fyra platser i Värmland.

Syftet med träffarna är att få en insyn i er föreningstillvaro samt informera om VFF´s verksamhet såsom:
SvFF´s strategidokument och VFF´s fokuspunkter, Ny tävlingsstruktur ungdom, Föreningscertifiering/Kvalitetsklubb, Fair Play-trappan, Ökat fokus på matchklimat, Samsyn Värmland, Futsal med mera. 

För att kunna säkerställa fika ser vi gärna att du anmäler din närvaro senast 2 dagar före aktuell träff genom mejl till:

 

Glöm inte meddela vilken av träffarna du avser närvara på. 
Har du önskemål om någon specifik punkt att behandla på dialogträffarna får du gärna mejla även detta.

4/3 18.00-20.00 (ca) Karlskoga Folkets Hus 

5/3 18.00-20.00 (ca) Sunne Sporthall (teorilokalen)

6/3 18.00-20.00 (ca) Arvika Sporthall (kafeterian)

7/3 18.00-20.00 (ca) Idrottens Hus Karlstad