Nyheter i VFF:s spelarutbildning

I samverkan med våra samarbetsdistrikt i regionen har vi kunnat fastställa en gemensam grund till spelarutbildningsplan.

För att göra spelarutbildningen i distriktens regi mer likvärdig har vi gemensamt kommit fram till ett ramverk för spelarutbildningens syfte, antal tillfällen i de olika åldrarna och från vilket år vi börjar med selekterad verksamhet. 

Dessutom har vi tillsammans tagit ett viktigt steg för att fler spelare ska få möjlighet till bra spelarutbildning genom att gemensamt arbeta med Future Team i regionen. 

Läs mer på respektive sida: