RB 2 Kap

2 § Frimånadsövergång

Amatör har rätt att utan lämnande förenings godkännande övergå till annan förening under frimånaden. Detta inkluderar övergång från amatör till att även fortsättningsvis vara amatör, från amatör till att bli professionell respektive från avtalslös professionell till att bli amatör.

4 § Ogiltig begränsning av frimånadsövergång

Avtalsvillkor som begränsar en amatörs rätt att byta förening inom frimånaden är ogiltigt.

RB 5 Kap

7.1 § Anmälan om frimånadsövergång

När amatör önskar byta förening inom frimånaden är den nya föreningen skyldig att senast inom en vecka från det att spelaren och den nya föreningen är överens om övergången, skriftligen meddela den lämnande föreningen.

Spelaren och den nya föreningen ska underteckna övergångsanmälan, på vilken den lämnande föreningens namn ska framgå.

Giltig övergångsanmälan som avser innevarande frimånad ska ha inkommit till SvFF senast den 29 december.

Observera att frimånaden inte gäller futsalövergångar.
Futsal har en egen frimånad fr.o.m. 1 augusti t.o.m. 31 augusti.