Trygg Fotboll

SvFF har i samarbete med Riksidrottsförbundet tagit fram dokumentet Trygga Fotbollsmiljöer som kan stötta föreningen i att skapa en fysiskt och psykiskt trygg miljö inom föreningen och dess verksamhet.

Svensk fotbolls värdegrund (se Strategi för Svensk Fotboll 2018–2022) tar sin grund i avsnittet gällande värdegrund i RF:s stadgar och mer konkret i Idrotten vill och Idrottsrörelsens uppförandekod. Detta då svensk idrott har kommit överens om en gemensam värdegrund som all verksamhet ska utgå ifrån.

Fotbollens spela, lek och lär är en del av värdegrund för svensk barn- och ungdomsfotboll. Fotbollsföreningen ska ha den som grund när man arbetar med föreningens egen värdegrund och policy men tar där också hänsyn till föreningens unika förutsättningar och vilka utmaningar som finns i den aktuella föreningen.

Inom ramen för trygg fotboll bedriver SvFF ytterligare arbete för stötta sina föreningar och dess medlemmar på bästa sätt, bland annat genom att SvFF har beviljats ekonomiska medel från RF för att under 2020–2021 jobba med frågan trygg idrott och som en del i detta sätta en tydligare struktur för verksamheten och det förebyggande och åtgärdande arbetet.

Utöver detta är SvFF ett av elva nationsförbund inom UEFA som under 2021 deltar i ett pilotprojekt inom området ”Child Safeguarding in Football”.

Här hittar du kontaktuppgifter till de personer som ansvarar för trygghetsfrågor i respektive fotbollsdistrikt.

Ni kan läsa mer om Trygg idrott hos Riksidrottsförbundet: