Svensk fotboll mot matchfixning

Matchfixning är det största hotet mot hela fotbollens integritet och trovärdighet – ett större hot än dopingproblematiken. Det är en företeelse som utgör ett allvarligt angrepp mot fotbollens själ, dess idé om fair play och sportsmanship och att alla matcher ska avgöras på sportsliga grunder utan ovidkommande hänsyn.

Svensk fotboll på alla nivåer och i alla funktioner står enade att kraftfullt förebygga, agera mot och beivra alla former av manipulation av och försök till manipulation av fotbollsmatcher. I detta arbete har SvFF ett nära samarbete med AB Svenska Spel, våra svenska intresseorganisationer och UEFA samt en öppen dialog med berörda myndigheter, däribland polis och åklagare.

För att motverka matchfixning är det av central vikt att alla spelare, tränare, ledare, funktionärer och föreningar informeras om problematiken, och om vilka regler som gäller. Ingen spelare, tränare, ledare, funktionär eller förening ska kunna hävda att man inte har kännedom om idrottens regler om matchfixning. Alla ska också vara medvetna om att brott mot idrottens regler kan föranleda upp till 10 års avstängning från all idrottslig verksamhet. Att motverka matchfixning är ett gemensamt ansvar för alla som verkar inom svensk fotboll.

SvFF har i december 2015 fastställt en informations- och utbildningsplan mot matchfixning, som slår fast var, när och hur SvFF ska informera och utbilda för att motverka matchfixing. Utbildningsplanen reviderades under verksamhetsåret 2021.

Information och råd

Bli inte inblandad i matchfixning. Du riskerar din fotbollskarriär och du och din närmaste omgivning kommer alltid att få leva med skammen, som också drabbar din förening. Personerna bakom matchfixning kan vara farliga och är i många fall en del av organiserad brottslighet som har ett stort våldskapital. Det är inte bara dig själv du utsätter för risk om du deltar i matchfixning. Det finns exempel där matchfixare har hotat familjemedlemmar och vänner till spelare och funktionärer.

Om du gör dig skyldig till matchfixning blir du bestraffad av ditt förbund och kan dessutom bli dömd i allmän domstol.

Du riskerar:

  • Tio års avstängning från fotboll och all annan idrott.
  • Dryga böter
  • Fängelsestraff

Om någon ber dig att medverka till manipulation av en match:

  • Identifiera - Vad är det som händer dig?
  • Ignorera - Säg "NEJ" omedelbart.
  • Informera - Berätta för din tränare så fort som möjligt.

Bli inte inblandad i organiserad brottslighet!

Var försiktig med vilken information du lämnar ut om dig själv och ditt lag till personer i din omgivning. Tänk på vad du publicerar i sociala medier. Du kan aldrig vara säker på vilka som tar del av din information och hur den utnyttjas.

Det är förbjudet att spela på din egen och även andra matcher i din egen serie eller att låta någon annan göra det åt dig. Den som bryter mot vadhållningsförbudet riskerar en avstängning från all idrott.

minmatch.se finns mer informations- och utbildningsmaterial.

Rapportera

Du har en skyldighet att rapportera om du har kännedom om misstänkt matchfixning. Om du har sådan information måste du omedelbart ta en kontakt med en person i din förening som du har förtroende för, alternativt kontakta SvFF eller lämna informationen på idrottsrörelsens gemensamma tipsfunktion mot matchfixning www.minmatch.se. Den som bryter mot anmälningsplikten riskerar en avstängning från all idrott.

Det du rapporterar behandlas konfidentiellt. Du kan vara anonym och behöver inte lämna personuppgifter.

Så kom ihåg...

Om någon ber dig att medverka till manipulation av en match:

  • Identifiera - Vad är det som händer dig?
  • Ignorera - Säg "NEJ" omedelbart.
  • Informera - Berätta för din tränare så fort som möjligt.

Regelverket

Läs RF:s regler om matchfixning. (minmatch.se)

Kontakt