Fotbollens spela, lek och lär

Fotbollens spela, lek och lär beskriver inriktningen för svensk barn- och ungdomsfotboll samt de värderingar som all fotboll ska stå för. Syftet med Fotbollens spela, lek och lär är att alla fotbollsföreningar ska ha en gemensam tanke med sin verksamhet på barn- och ungdomsnivå.

Fotbollens spela, lek och lär (FSLL) utgår från följande fem riktlinjer: Fotboll för alla, Barns och ungdomars villkor, Fokus på glädje, ansträngning och lärande, Hållbart idrottande och Fair Play. 

Riktlinjerna ligger till grund för allt utbildningsmaterial från Svenska Fotbollförbundet, men för att de ska genomsyra all barn- och ungdomsfotboll behöver även föräldrar och andra som har inflytande på barn och ungdomar känna till dem.

Fotbollens spela, lek och lär finns nu fritt tillgängligt i Fotbollsportalen för användning digitalt. På Fotbollsportalen finns nu både texter och filmer om varje riktlinje, där filmerna syftar till att leda till reflektion hos mottagarna.

När du kommer in på sidan för Fotbollens spela, lek och lär i Fotbollsportalen möts du av en första ruta med möjligheten att logga in och registrera dig. Inloggningen finns för att registrerade användare ska kunna komma åt sina övriga utbildningar i Fotbollsportalen, men allt material kring Fotbollens spela, lek och lär finns tillgängligt gratis längre ner på sidan och du behöver alltså varken registrera dig eller logga in för att ta del av det materialet. Det är bara att scrolla ner lite för att se allt material.

Innebörden för Fotbollens spela, lek och lär

  • Fotboll är en inkluderande idrott där alla är välkomna.
  • Fotboll tar hänsyn till de sju diskrimineringsgrunderna och alla har ett ansvar för att varken begränsa eller kränka varandra.
  • Alla får vara med på lika villkor oavsett sin fotbollsmässiga utveckling.
  • I barnfotbollen varieras gruppsammansättningen där spelare med varierande fotbollsmässig utveckling blandas.
  • Ungdomsfotbollen anpassas efter varje spelares individuella intresse.