Samsyn Värmland

2024 utformades ett uppdaterat avtal inom ramen för Samsyn Värmland.

Här finns det uppdaterade samsynsavtalet i helhet Samsynsavtal utan namn.pdf

 

Samsyn innebär

- Att vi utgår från barnets bästa vid alla beslut vi tar

- Att vi möjliggör att kunna delta i flera idrotter så länge som möjligt

- Att vi skapar förutsättningar för ett långt idrottsengagemang som ger positiva effekter för nästa generation

- Att vi genom att möjliggöra utövande i flera idrotter skapar bättre fysiska förutsättningar att kunna idrotta länge samt att kunna nå sin fulla potential

Samsyn innebär INTE

- Att träningsverksamheten ska läggas ner under lågsäsong. Däremot ska utövaren prioritera idrotten som har högsäsong, och ibland behöver vuxna hjälpa till med detta

- Att vi ska se andra idrotter som en konkurrent. Andra idrotter är en möjliggörare och en medspelare för att skapa en allsidig träning som främjar både lusten att träna samt skapar fysiska förutsättningar för utövaren att kunna idrotta under lång tid och på en högre nivå

Tips och medskick

- Räkna även in andra idrotters träningar om ni använder träningsnärvaro som ett underlag för att spela match 

- Skapa samverkan med närliggande föreningar i andra idrotter. Arrangera gemensamma utbildningar för föreningarnas ledare, delta på varandras träningar, skapa gemensamma prova-på-dagar. Detta ökar förståelsen för varandra och skapar ännu bättre förutsättningar för utövaren att kunna delta i flera idrotter

 

För frågor om Samsyn, kontakta Richard Morero