Playmakers

Sverige är ett av 23 länder som deltar i UEFA:s och Disneys fotbollsprogram Playmakers. Projektets syfte är att få fler flickor i åldern 5-8 år att börja spela fotboll samt att få in fler kvinnliga instruktörer inom fotbollen.

Playmakers är ett fotbollsprogram i konceptform framtaget av UEFA och Disney som med målet att få fler tjejer i åldern 5-8 år att börja spela fotboll. För spelare innebär Playmakers att du deltar i färdiga träningar som bygger på berättelser från Disneys underbara värld. De filmer som är utvalda för 2021 är Frost 2 och Superhjältarna 2. Som ledare får du utbildning i ledarskap, fotboll och trygg fotboll.

Akademisk forskning visar att berättande har en betydande roll för att hjälpa barn att börja med idrott. Med hjälp av Disneys berättande är förhoppningen att Playmakers leder till en ökning av andelen flickor som uppfyller Världshälsoorganisationens (WHO) miniminormer för fysisk aktivitet – som för närvarande är så låg som 16 procent, enligt en rapport från WHO.

Under 2021 genomförs pilotprojektet i Sverige med 30 deltagande föreningar med förhoppningar om att kunna öppna Playmakers till flera föreningar i Sverige under 2022.

Frågor och svar om Playmakers

Playmakers är ett projekt som är framtagen av UEFA och Disney, och riktar sig till flickor mellan 5-8 år. Syftet är att introducera fotboll till flickor som inte spelar fotboll än, och använda koncept med sagor och sagofigurer som metodik. Projektet är på 2 år och för 30 föreningar runt om i landet.

I första skedet så har SvFF, SDF och RF/SISU valt föreningarna som är pilotföreningar, men när projekttiden är slut, 2022, kommer vi att ge alla föreningar möjligheten att använda Playmakers metodiken. Det blir dock utan materiella eller ekonomiskt stöd, men själva konceptet kommer att vara tillgänglig.

De får alltid fråga om deltagarna vill bli medlemmar i föreningen men det får inte vara ett måste för att kunna delta i Playmakers.

Alla som vill prova på en aktivitet räknas som medlemmar och i och med det gäller även försäkringen. Detta under förutsättningen att deltagaren är registrerad för aktiviteten.

UEFA har nu tillåtit att föreningarna få ta en avgift på max 3 euro/tillfälle, cirka 30 svenska kronor. Men föreningen kan även erbjuda att deltagarna blir medlemmar i föreningen och då går de delta gratis på Playmakers.

Bidraget är per år, och under förutsättningen att båda två terminerna fullföljs av föreningen. Så startar föreningen och fullföljer även år två, så får föreningen samma ersättning även under det året.

Föreningen måste alltid vara ansvarig för verksamheten, och följa FMH:s riktlinjer. Gäller all verksamhet som föreningen har, så även Playmakers. Vi rekommenderar att de genomför Playmakers utifrån de rekommendationer som finns idag, men att verksamheten måste alltid anpassas till de förutsättningar som gäller. Dagens riktlinjer tillåter även matcher för barn och ungdomar, så det borde bli lättare att genomföra även Playmakers.

Det finns inga hinder att ”bara” ha flickor på viss ålder (5-6 år), med rekommendationen att hålla sig inom ramen 5-8 år.

Tyvärr är konceptet riktat till bara flickor, ett villkor från UEFA och Disney, de anser att pojkarna redan har så många alternativ att börja spela. Så själva Playmaker-konceptet (material) får inte användas för pojkar men att använda samma upplägg och metodik, med sagor/filmer/rollfigurer är inte förbjudet.

Kravet är 8-10 pass / termin, och skulle man ha nya deltagare till nästa termin så kan man använda samma film igen.

Arbetsboken är för 8 tillfällen men den kan spridas på 10 tillfällen om inte tiden räcker. Det finnns en uppskattning på cirka en timme per tillfälle.

Det finns möjlighet att köpa mer material, men föreningen behöver i så fall betala den kostnaden. Ett helt Playmaker-set kostar cirka 3000 kronor om vi vill beställa flera kit.

Bollar i olika storlekar, västar och konor anpassat för 30 barn samt två bollsäckar, DVD-filmer om Frost 2 och Superhjältarna 2 samt arbetsböcker utifrån träningsuppläggen om Frost 2 och Superhjältarna 2.

Max 30 stycken. Vill föreningen ha flera barn så behöver föreningen använda flera tillfällen eller bilda flera grupper.

Det är en tvådagarsutbildning med tillhörande hemuppgifter, utbildningen sker digitalt och är kostnadsfri.

Varje träningspass representerar ett kapitel utifrån filmen Frost 2 eller Superhjältarna 2, där handlingen och karaktärerna kommer till liv för de flickor som deltar. Playmakers handlar om rörelse och lek, och aktiviteterna kommer återspeglar berättelsen om respektive film.

  • Varje träningspass börjar med att tränarna ställer in scenen. Varje pass har ett manus, uppdelat i korta stycken som ska läsas med flickorna under träningens gång.
  • Karaktärerna kommer sedan att introduceras för barnen och uppmuntras till att ställa frågor och lära sig om sina personligheter och egenskaper. Barn gillar att rollspel, och det här är ett bra sätt att få flickor att uttrycka sig och bygga förtroende.
  • Slutligen fastställs i vilken miljö de skapar sin värld. Det kan variera från kapitel till kapitel eller till och med i olika stadier av samma kapitel. Att beskriva miljön och dess omgivningar är en viktig del av skapandet av den imaginära värld där träningen kommer att äga rum.
  • Härifrån kommer scenerna att spelas igenom, med barn som tar på sig olika roller och slutför uppgifter för att gå vidare genom berättelsen.

Träningen är aktivitetsorienterade snarare än prestanda eller resultat-driven. Detta innebär att det finns ett högt värde på individuell ansträngning och förbättring jämfört med att vinna eller göra mål.

Playmakers uppmuntrar skapandet av personliga mål för att generera höga nivåer av inneboende motivation och öka förtroendet. Träningarna är utformade för att säkerställa att flickorna är ägande för den övergripande upplevelsen så att de kan ha en röst i sin sport: Exempelvis utformar flickorna själva framtagandet för de olika övningarna.

Differentiering är avgörande för att leverera innehållet i träning och se till att alla som deltar får det stöd de behöver. Flickorna får själva fatta beslut och finna sätt att lösa diverse uppgifter. Vissa kommer att vara lyckligast med en boll i händerna, medan andra kan använda fötterna. I Playmakers uppmuntras flickorna till att hitta sin egen väg där tränarna stöttar flickornas utveckling och fantasi genom att ställa öppen fråga som "Vilka andra sätt kan du göra det?" eller "Finns det något annat sätt du kan försöka?

Storytellings och lekens roll är avgörande för denna trygga och roliga miljö. Vi vet att det är ett bra sätt att låta flickor uttrycka sig fritt, det uppmuntrar till medkreativitet, kritiskt tänkande, självmedvetenhet och interaktion. Det betyder också att när flickor är helt nedsänkta i berättelsen finns det mindre rädsla för misslyckande, så att de kan driva sina egna gränser vidare och uppnå ännu mer. 

Disney-äventyret kan tas hem i form av ett äventyrspass som gör det möjligt för flickor att fortsätta att förbättra sina färdigheter samtidigt som de involverar föräldrar i deras framsteg och programmet som helhet. Tränarna som driver Playmakers kommer att lyssna och reagera på de som deltar, med individuellt lärande, ansträngning och förbättring firas genom positiv förstärkning.