Idrottsmedel 2024/2025

Sidan är öppen för att söka idrottsmedel 2024/2025. När ni loggat in er i Idrottonline väljer ni fliken "Idrottsmedel" och därifrån ansökningar. Ansökningsperioden är öppen från 20 februari 2024 - 31 oktober 2025.

Så många som möjligt, Så länge som möjligt, I en så bra miljö som möjligt

Idrottsmedel 2024-2025

Idrottsmedel för 2024-2025 har två inriktningar:

Ledarutbildning - Exempelvis subvention av ledarutbildningar

Ej subventionering av domarutbildningar.

Föreningsutveckling - Få fler barn och ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten. Exempelvis utveckling av förenklade spelformer, föreningsutvecklingsarbete etc.

Alla ansökningar som beviljas genererar en återrapport där ni fyller i vad pengarna använts till, hur många som deltagit osv. Återrapporten är obligatorisk! Om återrapporten uteblir kan förening bli återbetalningsskyldig samt avstängd från framtida ansökningar.

Riktlinjer om jäv SDF projektstöd.pdf

Har ni frågor om idrottsmedel skall ni kontakta Richard Morero, richard.morero@varmlandsff.se, 054-770 71 03.