Idrottsmedel 2022/2023

Sidan är öppen för att söka idrottsmedel 2022/2023. När ni loggat in er i Idrottonline väljer ni fliken "Idrottsmedel" och därifrån ansökningar. Ansökningsperioden är öppen från 1 januari 2022 - 31 oktober 2023.

Så många som möjligt, Så länge som möjligt, I en så bra miljö som möjligt

Idrottsmedel 2022-2023

Idrottsmedel för 2022-2023 har två inriktningar:

Utbildning - Ledarutbildning för barn- och ungdomsfotboll: Subventionering 75% av tränarutbildning SvFF MV D, SvFF D och UEFA C, subventionering med 5.000:- för UEFA B och UEFA MV B

Ej subventionering av domarutbildningar.

Föreningsutveckling - Få fler barn och ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten. Exempelvis utveckling av förenklade spelformer, föreningsutvecklingsarbete etc.

Alla ansökningar som beviljas genererar en återrapport där ni fyller i vad pengarna använts till, hur många som deltagit osv. Återrapporten är obligatorisk! Om återrapporten uteblir kan förening bli återbetalningsskyldig samt avstängd från framtida ansökningar.

Har ni frågor om idrottsmedel skall ni kontakta Richard Morero, richard.morero@varmlandsff.se, 054-770 71 03.