Gåfotboll

En träningsform speciellt anpassad för de som vill gå och spela fotboll.

Gåfotbollen har växt fram som en variant av Fotboll Fitness. Det är precis vad det heter, fotboll där utövarna går istället för att springa. 

Det sociala är minst lika viktigt som hälsovinsterna!
Enskede IK 

Studier visar hur föreningsdriven Gåfotboll kan resultera i:

 • Stärkt mening med livet, ökad livskvalité och glädje för äldre.

 • Utveckling av betydelsefulla sociala relationer och en känsla av sammanhang.

 • Äldre (åter)får en känsla av betydelse, möjligheter att bidra i samhället och bry sig om andra.

 • Minskad social isolering, stillasittande och livsleda. 

 • Ökad motivation till fysisk träning och betydande rörelse- och prestationsutveckling.

 • Möjlighet till meningsskapande vänskap- och generationsmöten.

 • Att åldersfördomar motverkas och en ökad inkludering av äldre i samhället.

 • Mervärde och meningsfullhet för idrottsföreningen.

Genom att erbjuda Gåfotboll får ni som förening även: 

 • Fler medlemmar till föreningen. 
 • Möjlig rekrytering av ideella krafter till funktioner som ledare, styrelsemedlemmar och funktionärer.

imagenjqtc.png

”Det får ju den betydelsen att, ska vi kalla det för en.. det låter ju inte klokt när man säger det, men det är någon slags umgängesreserv. Alltså jag kan ju sitta hemma och känna att fan jag borde ringa han – Klasse - som jag inte sett på träningen på ett tag. Och då ringer jag honom och frågar hur är det med dig? Är du sjuk? Och då kan vi bli kvar i telefonen i en halvtimme och bara prata om andra saker vilket betyder att det är en ny person i mitt liv som jag kan ha kontakt med… Du ska komma ihåg i vår ålder så dör ju en del människor och försvinner ifrån oss, vilket gör att det (livet) dräneras helt enkelt på vänner. Så det är en påfyllning på vänner i livet helt enkelt." - Tom, 74 år

 

Träningen kräver ingen tidigare fotbollsbakgrund och vi spelar på en mindre plan där all träning genomförs med boll. Passen anpassas efter deltagarnas nivå, ålder och önskemål men bra riktlinjer är: 

Uppvärmning

 • Värm upp ordentligt i ca 10-15 minuter

Smålagspel

 • Dela upp i ca 3-7 spelare/lag

 • Bestäm en avgränsande planyta och använd småmål alternativt koner som stolpar

 • Spela med fördel kortare perioder (ex. 10 min), ta därefter en kort vattenpaus och fortsätt sedan spela

 • En bra riktlinje kan vara att hela passet (inkl. uppvärmning) tar mellan 45-90 minuter

Regler

 • Ingen spelare får springa, om detta sker överlämnas bollen till det andra laget
 • Inga tacklingar för att minimerar skador

 • Ingen målvakt, då vi spelar med mindre mål och för att alla ska röra på sig

 • Inga avbytare, blir ni ojämnt antal spela med en spelare extra 

Fika

 • Efter träningspasset brukar de flesta lag fika ihop.

”Vi har en som blev änka, för två år sedan var det väl, men hon började för ett år sedan. Hon visste knappt vad fotboll var och det vet hon fortfarande inte. Hon är med varje gång! Alltså jag tycker hon är den största hjälten utav alla! Hon vet fortfarande knappt vilket håll vi spelar åt, men hon tycker det är så roligt med fikastunderna efteråt och är med i gänget liksom.” - Mona 70 år

imageqn1uz.png

Svenska Fotbollförbundet har tillsammans med utvalda distrikt och föreningar tagit fram ett dokument med rekommendationer för matchspel gåfotboll.

Rekommendationerna är framtagna då föreningar som har startat upp gåfotboll har haft ett önskemål om att kunna möta närliggande föreningar och spela match. Förhoppningen är att rekommendationerna ska underlätta för distrikt och föreningar som vill arrangera matcher i gåfotboll. 

> Här hittar du rekommendationer för matchspel gåfotboll

Observera att detta enbart är rekommendationer och inga fastställda regler. Vi är medvetna om att det förekommer andra regeltolkningar både nationellt och internationellt. 

imagevs5hb.png

Du som är aktiv i en förening som ingår i SvFF omfattas av en idrottsförsäkring. Försäkringen gäller för alla som spelar fotboll eller futsal inom förening ansluten till SvFF. Försäkringen gäller även för alla spelare som deltar i motionsformer (beachsoccer, Gåfotboll, streetfotboll, Fotbollsligan och fotboll fitness) som är arrangerade av förening som är ansluten till SvFF samt alla deltagare i e-sport enligt förbundets regelverk. Försäkringen ger dig ett bra grundskydd, till exempel om du råkar ut för en skada under träning eller match.

I din idrottsförsäkring ingår också tjänsten Råd och Vård för idrottsskador. Hit ringer du för att prata med en fysioterapeut om hur du förebygger, behandlar och anmäler idrottsskador.

Fysioterapeuten gör en första bedömning på telefon och vid behov kan du i vissa fall ha rätt till vidare bedömning och bokad tid till en fysioterapeut eller läkare. I försäkringen ingår två besök till fysioterapeut och ett besök till läkare.

Ring 020-44 11 11 och boka tid för en första bedömning via telefon!

image9n0yl.png

Nedan har vi listat studier kring idrott för äldre i allmänhet och Gåfotboll i synnerhet:

imagermlpd.png

Inspiration

Gåfotboll