Fotbollsutvecklare i förening

Ett viktigt arbete för föreningar är att implementera och levandegöra spelarutbildningsplanen i föreningens lag. I syfte att skapa goda lärandemiljöer för att fler ska spela fotboll längre tid. Ett effektivt sätt att göra detta på är att använda sig av fotbollsutvecklare som har som uppgift att ge stöd till tränarna i de enskilda lagen.

För certifierade föreningar i Värmland finns nu möjlighet att ansöka om stöd för Fotbollsutvecklare i Förening

SvFF:s spelarutbildningsplan, nationella spelformer och tränarutbildningen har lagt en viktig grund för den spelarutbildning som bedrivs inom svensk fotboll. Föreningarna har tack vare dessa flera verktyg för att skapa kontinuitet och långsiktighet i fotbollsverksamheten. Men det är få föreningar som lyckas omsätta dessa i fotbollsverksamheten som bedrivs i varje lag i föreningen. För det behövs strukturer och personella resurser för att aktivt jobba med implementering, genomförande och utvärdering av spelarutbildningsplanen.

Att spelare utvecklas och blir bättre över tid är en nyckelfaktor för att de ska fortsätta spela fotboll. Många föreningar har även ambitioner om att ge förutsättningar för att spelare som vill satsa på att bli så bra som möjligt ska kunna göra det inom föreningen. Föreningens sätt att spela bör ligga till grund för det här arbetet.


Lagens tränare är viktiga för att implementera hur föreningen vill spela, och de behöver stöd i detta arbete från en eller flera fotbollsutvecklare. Genom att ge stöd till tränarna ökar möjligheterna för att sättet att spela och träna genomsyrar hela föreningen snarare än enskilda lag. Så att alla spelare i föreningen oavsett när han/hon är född, erbjuds samma möjligheter till en bra spelarutbildning i en sund lärandemiljö. 

Rollen som Fotbollsutvecklare

Rollen Fotbollsutvecklare ska bidra till en positiv spelarutvecklingsmiljö i fotbollsföreningen och därmed uppnå Svensk Fotbolls strategiska inriktningar.

Fotbollsutvecklarens huvudsakliga uppdrag är att främja spelarutbildningen i föreningen genom att fortbilda, inspirera och hjälpa föreningarnas ledare. Detta görs genom att verka för implementering av spelarutbildningsplanen, spelformerna och tränarutbildningen i föreningens verksamhet med fokus på överföringen från teori till praktik.

Arbetsuppgifter

 • Besöka lagen i träning och match.
 • Följa upp tränare som har deltagit i SvFF:s tränarutbildning.
 • Genomföra ledarträffar.
 • Delta på distriktets/SvFF´s utlysta fortbildningstillfällen.
 • Initiera arbetet med föreningens spelarutbildningsplan.
 • Initiera uppstart av nya lag.
 • Informera ledarna om vikten av spelarsamtal.
 • Uppmuntra föreningens tränare att delta på distriktsförbundets utbildningar och fortbildningar.
 • Rapportera genomförda möten och fortbildningar till RF-SISU.

Meriterande

 • Erfarenhet av att jobba med barn- och ungdomsfotboll.
 • Har genomfört del eller delar av SvFF´s aktuella tränarutbildningar.

Vi förutsätter att fotbollsutvecklarens värderingar överensstämmer med föreningens värdegrund samt har en god förmåga att leda och inspirera människor.

Projektet

Beloppet avser att projektet pågår återstående delen av 2023, samt över hela 2024.

Uppdraget subventioneras av Värmlands FF (se ekonomi nedan). Föreningens Fotbollsutvecklare erbjuds utbildning av VFF samt handledning och coachning. Fotbollsutvecklaren/Fotbollsutvecklarna kommer också kallas till fortbildnings- och informationsträffar.

Föreningen kan bli återbetalningsskyldig om Värmlands FF anser att inte uppdraget utförts enligt uppdragsbeskrivningen.  

Ekonomi 

 • 10.000:-* vid fler än 10st ungdomslag (träningsgrupper)
 • 5.000:-** vid färre än 10st ungdomslag (träningsgrupper)

*Förening får utbetalt 25.000:- av Värmlands FF och emotser faktura från Värmlands FF om 15.000:- 
**Förening får utbetalt 20.000:- av Värmlands FF och emotser faktura från Värmlands FF om 15.000:- 

Ansökan

Ansökningstiden är öppen till 25/10, men vi kommer fortlöpande gå igenom ansökningarna. Värmlands FF har rätt att neka inkomna ansökningar om de ej uppfyller önskade kriterier. 

Tips för att organisera fotbollsutvecklarens arbete

 • Utse en kontaktperson i styrelsen för fotbollsutvecklaren.
 • Varje lag utser en kontaktperson för fotbollsutvecklaren.
 • Fotbollsutvecklaren deltar i möten med föreningens förtroendevalda, till exempel ungdomskommitté och styrelse.
 • Fotbollsutvecklaren samlar in lagens årsplanering och samordnar sina kontakter med lagen, till exempel matchbesök vid en cup där flera av föreningens lag deltar.
 • Föreningen är tydliga med förväntningarna på fotbollsutvecklaren, till exempel hur ofta lagen ska få tränings- och matchbesök.
 • Fotbollsutvecklaren får utbildning för att kunna genomföra utbildningar i föreningen, till exempel spelformsutbildningar.
 • Föreningen och fotbollsutvecklaren kan ta hjälp av sitt distrikts fotbollförbund samt av RF-SISU.

 

Vid frågor om Fotbollsutvecklare i förening, kontakta:

Ansökan fotbollsutvecklare i förening