Fotboll Fitness

En träningsform som passar alla oavsett ålder, fotbollserfarenhet eller fysisk form.

Fotboll Fitness kan definieras som organiserad spontanfotboll. Fokus ligger på att förbättra hälsan på ett roligt och socialt sätt utan fokus på att vinna.

Nu kan vi erbjuda fysisk aktivitet för hela familjen!

Det finns många anledningar till varför en förening väljer att starta upp Fotboll Fitness som en del av verksamheten. 

 • Bredda verksamheten för att det ska finnas möjlighet för alla att spela
 • Fler medlemmar till föreningen 
 • Bättre gemenskap när fler känner sig välkomna 
 • Bidrar till folkhälsa i samhället
 • Större engagemang och fler som vill hjälpa till 
 • För att kunna erbjuda verksamhet för de som inte vill satsa
 • Sänka tröskeln för de som inte spelat tidigare
 • Erbjuda verksamhet över generationsgränser

Träningen kräver ingen tidigare fotbollsbakgrund och vi spelar på en mindre plan där all träning genomförs med boll. Passen anpassas efter deltagarnas nivå, ålder och önskemål men bra riktlinjer är: 

Uppvärmning

 • Värm upp ordentligt i ca 10-15 minuter

 • Använd gärna lekar ex. doppboll, följa John eller liknande

Smålagspel

 • Dela upp i ca 3-7 spelare/lag

 • Bestäm en avgränsande planyta och använd småmål alternativt koner som stolpar

 • Spela med fördel kortare perioder (ex. 10 min), ta därefter en kort vattenpaus och fortsätt sedan spela

 • En bra riktlinje kan vara att hela passet (inkl. uppvärmning) tar mellan 45-90 minuter

Regler

 • Inga tacklingar för att minimerar skador

 • Ingen målvakt, då vi spelar med mindre mål och för att alla ska röra på sig

 • Inga avbytare, blir ni ojämnt antal spela med en spelare extra 

Danska studier visar att fotboll har en mycket positiv effekt på både kondition, muskeluppbyggnad, vikt och fettprocent. 

Forskningen har utförts på flera olika testgrupper och svaren pekar åt samma håll – fotboll som träningsform är fantastisk!

Du som är aktiv i en förening som ingår i SvFF omfattas av en idrottsförsäkring. Försäkringen gäller för alla som spelar fotboll eller futsal inom förening ansluten till SvFF. Försäkringen gäller även för alla spelare som deltar i motionsformer (beachsoccer, Gåfotboll, streetfotboll, Fotbollsligan och fotboll fitness) som är arrangerade av förening som är ansluten till SvFF samt alla deltagare i e-sport enligt förbundets regelverk. Försäkringen ger dig ett bra grundskydd, till exempel om du råkar ut för en skada under träning eller match.

I din idrottsförsäkring ingår också tjänsten Råd och Vård för idrottsskador. Hit ringer du för att prata med en fysioterapeut om hur du förebygger, behandlar och anmäler idrottsskador.

Fysioterapeuten gör en första bedömning på telefon och vid behov kan du i vissa fall ha rätt till vidare bedömning och bokad tid till en fysioterapeut eller läkare. I försäkringen ingår två besök till fysioterapeut och ett besök till läkare.

Ring 020-44 11 11 och boka tid för en första bedömning via telefon!

Inspiration 

Ungdomar

Föräldrar 

Äldre