Fotboll Fitness

En träningsform som passar alla oavsett ålder, fotbollserfarenhet eller fysisk form.

Fotboll Fitness kan definieras som organiserad spontanfotboll. Fokus ligger på att förbättra hälsan på ett roligt och socialt sätt utan fokus på att vinna.

Nu kan vi erbjuda fysisk aktivitet för hela familjen!

Det finns många anledningar till varför en förening väljer att starta upp Fotboll Fitness som en del av verksamheten. 

 • Bredda verksamheten för att det ska finnas möjlighet för alla att spela
 • Fler medlemmar till föreningen 
 • Bättre gemenskap när fler känner sig välkomna 
 • Bidrar till folkhälsa i samhället
 • Större engagemang och fler som vill hjälpa till 
 • För att kunna erbjuda verksamhet för de som inte vill satsa
 • Sänka tröskeln för de som inte spelat tidigare
 • Erbjuda verksamhet över generationsgränser

Med hjälp av våra distrikt, föreningar och ambassadörer har Svenska Fotbollförbundet kartlagt föreningar som bedriver Fotboll Fitness och/eller gåfotboll.

Föreningar som bedriver Fotboll Fitness

Blå markör = Fotboll Fitness
Gul markör = Gåfotboll

 

Revidera eller radera

Om det finns felaktigheter i informationen för er förening eller om föreningen inte längre bedriver verksamhet och vill tas bort mailar ni till anna.malmen@svenskfotboll.se.

Träningen kräver ingen tidigare fotbollsbakgrund och vi spelar på en mindre plan där all träning genomförs med boll. Passen anpassas efter deltagarnas nivå, ålder och önskemål men bra riktlinjer är: 

Uppvärmning

 • Värm upp ordentligt i ca 10-15 minuter

 • Använd gärna lekar ex. doppboll, följa John eller liknande

Smålagspel

 • Dela upp i ca 3-7 spelare/lag

 • Bestäm en avgränsande planyta och använd småmål alternativt koner som stolpar

 • Spela med fördel kortare perioder (ex. 10 min), ta därefter en kort vattenpaus och fortsätt sedan spela

 • En bra riktlinje kan vara att hela passet (inkl. uppvärmning) tar mellan 45-90 minuter

Regler

 • Inga tacklingar för att minimerar skador

 • Ingen målvakt, då vi spelar med mindre mål och för att alla ska röra på sig

 • Inga avbytare, blir ni ojämnt antal spela med en spelare extra 

Danska studier visar att fotboll har en mycket positiv effekt på både kondition, muskeluppbyggnad, vikt och fettprocent. 

Forskningen har utförts på flera olika testgrupper och svaren pekar åt samma håll – fotboll som träningsform är fantastisk!

Föreningar som bedriver Fotboll Fitness-verksamhet kan genom Folksam teckna en försäkring för de aktiva. Den är speciellt framtagen för att bland annat försäkra fotbollsspelare som inte är registrerade enligt Svenska Fotbollförbundets tävlingslicens (Fogis).

Teckna försäkring

För att teckna denna försäkring – ta kontakt med Folksam Idrott så sänder de material till dig.

Vid skada eller frågor om försäkringen ring 0771-950 950
e-post: folksam.sport@folksam.se

Det finns från Svenska Fotbollförbundets sida inget krav om att föreningen ska teckna en tilläggsförsäkring för Fotboll Fitness. 

Inspiration 

Ungdomar

Föräldrar 

Äldre