Trygga domare

Syftet med Trygga domare är att få fler domare att fortsätta leda fotbollsmatcher. De flesta som genomgår en domarutbildning har slutat som domare redan efterföljande år, vilket dessvärre är en effekt av den utsatthet som domaren får utstå. Vi vill därför, ihop med de värmländska fotbollsföreningarna, lägga kraften på att skapa så bra miljöer som möjligt för domaren där denna startar sitt domarskap. Det vill säga, allt som oftast, inom barnfotbollen.

Målbilden för en förening som ansluter sig till Trygga domare är att det skall finnas en domarvärd till varje, av föreningen anordnad, hemmamatch i spelformerna 3 mot 3, 5 mot 5, 7 mot 7 samt 9 mot 9.
Vi rekommenderar att en domarvärd finns på plats även vid föreningens matcher i 11 mot 11.

Av Värmlands Fotbollförbund får Trygga domare-ansluten förening:
-Västar märkta "Domarvärd"
-Inplastade skyltar med logotype Trygga Domare att sätta upp på anläggningen
-Inplastad arbetslista för domarvärden
-Föreningens namn på hemsidan under rubriken "Trygga domare-föreningar"
-"Domare på besök" där 1-2 domare kommer till föreningen och berättar om domarskapet, uppdaterade regler och liknande

Presentation (pdf)

För att ansluta Er till Trygga domare, eller för att få ytterligare information, skall ni kontakta Richard Morero: richard.morero@varmlandsff.se
054-770 71 03

Under våren 2017 gjorde Amanda Törner på uppdrag av VFF en djupintervju med domare som avslutat sitt domarskap, med syftet att få en tydligare bild över de utmaningar som fotbollsdomaren ställs inför. Amanda har ställt frågor kopplat till Starten, Dömandet samt Varför personen i fråga slutat döma. Totalt deltog elva före detta domare i intervjun, varav sju tjejer och fyra killar.