Digital domarersättning - Frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren för dig som domare rörande digital domarersättning i Fogis.

En manual som beskriver hur du som domare ska ansöka om arvoden och andra ersättningar finns tillgänglig.

Mina uppdrag

Prova med att logga ut och logga in i arvode systemet.

Matchen är inte upplagd eller domartillsatt i Fogis. Kontrollera med distriktet vad som gäller.

 

Det finns några kriterier för att man ska kunna ansöka om arvode digitalt.

  • Det fungerar endast i tävlingar med förbundstillsatta roller i Fogis.
  • Varje tävlingskategori måste ha konfigureras (av respektive förbund) med utbetalare (förening eller SDF), arvode, restidsersättning och reskostnadsersättning för att det ska fungera.
  • För att kunna ansöka om ersättning måste man ha inloggning till Fogis samt ett domarnummer.

Alla matcher du som domare är tilldelad visas i listan oavsett om matchen är uppskjuten eller inställd. Matchen går inte att ta bort från Mina uppdrag. Systemet visar matcher 1 år bakåt i tiden så matchen kommer hamna längre ner på listan om allt eftersom tiden går.

Notera att du kan vara berättigad till arvode om matchen ställdes in samma dag som den skulle spelats.

Ansöka om arvode

Enligt gällande domaravtal får man restidsersättning på avståndet (enkel väg) mellan hemadress och anläggning. Har du kört längre av någon anledning och kommit över 80 km så får du ändå ingen restidsersättning.

Det förbund som äger tävlingskategorin har angett hur många dagar man har på sig att söka ett arvode efter att domarraporten är godkänd.

Kontakta förbundet som äger tävlingskategorin för att låsa upp matchen. När detta är gjort kan du söka arvode igen.

Det är endast ägande förbund som kan låsa upp matchen.

För att man ska kunna ansöka om arvode måste HD eller Domare 1 godkänna domarrapporten i Fogis.

AD och Domare 2 och 3 får kontakta HD eller Domare 1 och kontrollera varför.

För att digitala arvoden ska fungera på bästa sätt är det viktigt att alltid logga in och ut ur arvodessystemet. Det är endast vid inloggning som systemet uppdateras med matcher och uppdrag.

Kontrollera med det distrikt som äger tävlingskategorin och om digitala domararvoden gäller på just den tävlingskategorin.

Det kan finnas flera anledningar till det.

  • Det går inte att avgöra vilket arvode som gäller då matchen du dömt tillhör en tävlingskategori med flera tävlingar där arvodet skiljer sig åt. Du får ange arvodet själv baserat på vad som gäller för just den matchen.
  • Matchen är satt som WO, uppskjuten eller avbruten, systemet kan då inte beräkna exakt arvode/ersättning automatiskt och tillåter då att du själv fyller i alla uppgifter. Kontrollera vilka regler som gäller för matchen. 

Om matchen är inställd, uppskjuten och du inte har rätt till något arvode. Ansök om 0 kr för att få bort matchen från Mina uppdrag.

 

Systemet kan inte beräkna exakt arvode/ersättning automatiskt och tillåter då att du själv fyller i alla uppgifter. Kontrollera vilka regler som gäller för matchen.

Notera att restidsersättning kan tas bort om du inte har hunnit att åka till arenan då match blev uppskjuten, inställd eller WO samma dag.

Invänta att distriktet uppdaterat Fogis därefter kan du ansöka om arvode som vanligt.

Gäller endast om matchen är inlagd och domartilsatt i Fogis.

Det är bara hemmalagets förening som kan betala ut arvodet. Om föreningarna vill dela på arvodet får de göra upp i efterhand. Du som domare ansöker om hela arvodet från hemmalaget.

Du ansöker om arvode för varje match. Reseersättningen delas mellan de matcher du dömt. Du får själv ange resväg manuellt och dela upp resan på antalet matcher.

Du får själv fylla i resvägen manuellt på respektive match och dela upp resan mellan matcherna. Systemet föreslår alltid resa till/från folkbokföringsadress och planen.

Det kan bero på flera saker.

  • Anläggningen saknar adressuppgifter eller koordinater i Fogis
  • Du har ingen adress angiven i Fogis
  • Du har skyddad identitet
  • Google Maps är inte uppdaterat med rätt uppgifter, tex gata saknas. När Google uppdaterats så kommer rätt avstånd kunna beräknas. Klicka här för att felrapportera.

Ansök som vanligt. Bifoga ett tomt intyg. Om föreningen kräver ett ifyllt intyg, komplettera efteråt genom att posta ett intyg i efterhand.

Kontakta föreningen och be dem skicka tillbaka ansökan i arvodessystemet. Om det inte går, skriv ett eget kvitto och skicka till föreningen i efterhand.

Utbetalning

I första hand ska du kontakta föreningen för att få din utbetalning. Om det inte går får du eskalera till distriktet som får bestämma hur man ska gå tillväga.

Förmodligen har utbetalande part dragit skatt på utbetalningen. Kontrolla med utbetalande part vad som hänt.

Du får eskalera till distriktet som sedan tar beslut om vilken ersättning det ska vara.

I de allra flesta fall är det alltid hemmalagets förening som betalar ut arvode och ersättningar.
Kontakta utbetalande part dvs antingen hemmalagets förening eller distriktet.

Är det en generell fråga om systemet, kontakta distriktet som äger tävlingskategorin.

Använd rapporten "Domaruppdrag, utbetalda". Skriv in önskat datumintervall och ladda ner rapporten. Där kan du själv summera och filtrera utbetalningarna och räkna fram hur mycket en viss förening betalat ut till dig.

Systemkrav

Windows 7 och senare
Microsoft Edge senaste versionen

Google Chrome senaste versionen

 

macOS 11 och senare
Safari version 11 och senare

Google Chrome senaste versionen

 

iOS
iOS 13 och senare

 

iPadOS
IPasOS 13 och senare

 

Android
Android 9 och senare