Domarersättning

2020 infördes ett digitalt system för hanteringen av domararvoden och andra ersättningar.
Det digitala systemet ger en tydlig överblick samt förenklar och underlättar hanteringen av utbetalningar och kvittohantering för både domare, distrikt och föreningar.

I Värmland används det digitala systemt i alla tävlingar där förbundet tillsätter domare.