Domarersättning

Till 2020 har ett digitalt system för hanteringen av domararvoden och andra ersättningar införts. Det digitala systemet ger en tydlig överblick samt förenklar och underlättar hanteringen av utbetalningar och kvittohantering för både domare, distrikt och föreningar.

I Värmland används ddet digitala systemt i alla tävlingar där förbundet tillsätter domare.

Domararvoden Värmlands FF 2021