KALLELSE FÖR P16 (2005)

Ledarteamet för P16 (2005) kallar 33 spelare till distriktsamling lördag 24 juli.

Mer information hittar du här:

Kallelse till 24 juli