KALLELSE FÖR F16 (2005)

Ledarteamet för F16 (2005) kallar 31 spelare till distriktsamling lördag 24 juli.

Mer information hittar du här:

Kallelse till 24 juli