Digital tränarutbildning

Utifrån rådande restriktioner har vi fortsatt endast möjlighet att erbjuda och genomföra digitala tränarutbildningstillfällen. De digitala tränarutbildningarna råder så länge vi inte kan genomföra ordinarie utbildningar med fysiska träffar.

På hemsidan finns nu nya tillfällen för digital Tränarutbildning C. Observera att denna är fördelad på totalt tre tillfällen. Separat anmälan krävs till varje tillfälle.

Vi har också två datum för digital spelformsutbildning; 3mot3, 5mot5 och 7mot7.

Inom kort kommer också nya datum för digital Tränarutbildning B ungdom.

För mer information och anmälan - http://www.varmlandsff.se/tranarutb/