Nya spelformer 2018

Från och med säsongen 2018 gäller de nya nationella spelformerna för barn och ungdom i Värmland. Så här ser de ut:
- 6-7 år spelar 3 mot 3 (inget organiserat seriespel från förbundets sida)
- 8-9 år spelar 5 mot 5
- 10-12 år spelar 7 mot 7 (utan offside)
- 13-14 år spelar 9 mot 9
- 15 år och uppåt spelar 11 mot 11

Tävlingsföreskrifter ungdom 2018

Spelregler för barn- och ungdomsfotboll

Översikt planer, mål och speltid
Förslag på hur man kan använda befintlig plan 11 mot 11

Här finns korfattade infoblad från SVFF gällande spelformerna.
Se Värmlands Tävlingsföreskrifter för ungdom, för våra rekommendationer.
3 mot 3
5 mot 5
7 mot 7
9 mot 9
11 mot 11

YouTube-länkar

FRAMTIDENS FOTBOLL
Spelformer
Domare
Anläggning
Värdegrund
Futsal

FILMER MED EXEMPEL PÅ SPEL
3 mot 3 - P7
3 mot 3 - P7
3 mot 3 - P7
3 mot 3 med nätsarg - F7
3 mot 3 x 3 planer - FP7
5 mot 5 med sarg - F8
5 mot 5 utan sarg - F8

Liten 7 mot 7 - F10
Liten 7 mot 7 - P10
Stor 7 mot 7 - F12

Liten 9 mot 9 - F13

FUTSAL
3 mot 3 - P7
4 mot 4 med sarg - P9
4 mot 4 utan sarg - P11