Dispenser

I Hallvärmländskans ungdomsklasser kan dispens sökas.
OBSERVERA: Max 1 överårig spelare per match gäller.

Ansökningsblankett för dispenser Hallvärmländskan 2019-2020

Beviljade dispenser 2019-2020:
(OBS: max 1 överårig spelare får användas per match)

Förening
Namn