Farmarklubbsavtal 2018

Reglemente för farmarklubbsverksamhet finns i Representationsbestämmelserna, 2 kap 7 §, som ligger under rubriken "Tävling".

Blankett för farmarklubbsavtal 2018

Följande föreningar har Farmarklubbsavtal 2018

Huvudklubb = HK
Farmarklubb = FK

Herrar:
.

Damer:
.