Dispenser 2017

Här finns ansökan, regler m.m. när det gäller dispenser i värmländsk fotboll, säsongen 2017.

Dispensansökan för överårig spelare 11-, 9- och 7-mannaspel 2017

Bestämmelser för åldersdispenser i ungdomsfotbollen 2017
OBS:
Ansökan kan endast ske t.o.m. 31 augusti, därefter beviljas inga ytterligare dispenser.

Beviljade dispenser 2017 (listan uppdaterad 2017-08-30)
I de fall förening sökt på "synnerliga skäl" finns oftast ett förbehåll knutet till dispensen, vi uppmanar föreningarna att vara uppmärksamma på dessa.

Dispenser Hallvärmländskan

Dispenser futsal