Dispenser 2018

Här finns meddelandeblankett, regler m.m. när det gäller dispenser i värmländsk fotboll, säsongen 2018.

Dispensmeddelande för överåriga spelare 11 mot 11, 9 mot 9, 7 mot 7 - 2018

Bestämmelser för åldersdispenser i ungdomsfotbollen 2018
OBS:
Meddelande kan endast göras t.o.m. 31 augusti, därefter medges inga ytterligare dispenser.

Meddelade dispenser 2018 (uppdaterad 2018-08-31)

Dispenser Hallvärmländskan

Dispenser futsal