Tinget 2020

Tinget 2020

Fotbollstinget 2020 hålls torsdagen den 17 december. (Nytt datum - flyttat från 2 december). Observera att gällande restriktioner medför att mötet måste genomföras digitalt, i Microsoft Teams.
Det är därför viktigt att det finns en korrekt angiven e-postadress till föreningens representant. Till den skickas inbjudningslänken för mötet.