SU-träningar

SU-träningar bedrivs 1 gång/månad från december till mars. Till dessa träningar kallas spelare från årskullarna 14/15 år. Pojkar och flickor tränar tillsammans under ledning av VFF:s Spelarutbildare och instruktörer från VFF.

Datum 2016-2017

6 dec 2016 Kristinehamns Arena 18.00-20.00
10 jan 2017 Kristinehamns Arena 18.00-20.00
7 feb 2017 Kristinehamns Arena 18.00-20.00
7 mars 2017 Kristinehamns Arena 18.00-20.00

Se kallelserna i fliken här bredvid.

För samtliga SU-träningar gäller:
Samling 17.30
Träning 18.00-20.00
Återkoppling 20.30-21.00
Hemresor

SU och ansvarig är Krister Engström, krister.engstrom@varmlandsff.se