SU-träningar

SU-träningar bedrivs 1 gång/månad från december till mars. Till dessa träningar kallas spelare från årskullarna 14/15 år. Pojkar och flickor tränar tillsammans under ledning av VFF:s Spelarutbildare och instruktörer från VFF.

Datum 2017-2018

5 dec 2017 Kristinehamns Arena 18.00-20.00
9 jan 2018 Kristinehamns Arena 18.00-20.00
6 mars 2018 Kristinehamns Arena 18.00-20.00

Se kallelserna i fliken här bredvid.

För samtliga SU-träningar gäller:
Samling 17.30
Träning 18.00-20.00
Återkoppling 20.30-21.00
Hemresor

SU och ansvarig är Krister Engström, krister.engstrom@varmlandsff.se