Information Zonverksamheten F/P04

För spelare födda 2004 kommer det ske en förändring vad gäller zonverksamheten under 2017/2018.

Förändringen är att den kvällsträning som tidigare varit under hösten utgår, och istället ersätts med en heldag under tidig vår. På så sätt får vi en mer sammanhängande utbildningsverksamhet utan allt för stora glapp mellan tillfällena.

PRELIMINÄRT (ej bekräftade datum och tider ännu) sker träningarna följande helger 2018:
V7 - Heldag Träning + Lunch/Teori
V11 - Heldag Träning + Lunch/Teori
V15 - Heldag Träning + Lunch/Teori
V20 - Heldag med matcher för samtliga zoner

Observera att ovanstående är preliminärt. Så fort vi fått bekräftade datum och tider öppnar vi upp för anmälan på vår hemsida.