Styrelse

Jörgen Nordmarker, Säffle

Ordförande VFF

Mobil: 070-592 58 94
E-post: j.nordmarker@gmail.com

Ulrika Nilsson, Grums

Vice ordförande VFF

Mobil: 070-747 19 35
E-post: ulrika.nilsson@varmlandsff.se

Ansvarsområde: Ordf. Disciplinkommittén

Jonas Strömberg, Karlstad

Ledamot styrelsen

Mobil: 073-337 58 72
E-post: jonas.stromberg@varmlandsschakt.se

Camilla Nyman, Torsby

Ledamot styrelsen

Mobil: 070-837 12 96
E-post: camilla.nyman@torsby.se

Niclas Edlund, Karlstad

Ledamot styrelsen

Mobil: 070-636 87 21
E-post: niclas.edlund@varmlandsff.se

Ansvarsområde: Marknadsgruppen

Daniel Svedberg, Hammarö

Kanslichef, Adj. sekreterare

Tel: 054-770 71 00
Mobil: 054-770 71 00
E-post: daniel.svedberg@varmlandsff.se

Ansvarsområde: Personal, ekonomi, evenemangsutveckling, anläggning, IT-frågor.

Övrigt: Sekreterare, kassör

HEDERSLEDAMÖTER Styrelsen

Annelie Larsson, Karlstad

Hedersordförande

Tel: 054-18 31 81
Mobil: 070-864 88 18
E-post: annelie.larsson@varmlandsff.se

Jan-Erik Weinebäck, Hammarö

Hedersledamot

Tel: 054-52 10 73
Mobil: 070-584 43 93
E-post: je.weineback@gmail.com

Anders Bademo, Karlstad

Hedersledamot

Tel: 054-57 81 34
Mobil: 070-228 16 20
E-post: anders.bademo@varmlandsff.se