Styrelse

Annelie Larsson, Karlstad

Ordförande VFF

Tel: 054-18 31 81
Mobil: 070-864 88 18
E-post: annelie.larsson@varmlandsff.se

Övrigt: Ledamot SvFF:s styrelse

Jörgen Nordmarker, Säffle

Vice ordförande VFF

Mobil: 070-592 58 94
E-post: j.nordmarker@gmail.com

Ulrika Nilsson, Grums

Ledamot styrelsen

Mobil: 070-747 19 35
E-post: ulrika.nilsson@varmlandsff.se

Ansvarsområde: Ordf. Disciplinkommittén

Lars Lööv, Hammarö

Ledamot styrelsen

Mobil: 070-643 55 42
E-post: looven65@hotmail.com

Ansvarsområde: Ordf. Utvecklingskommittén

Niclas Edlund, Karlstad

Ledamot styrelsen

Mobil: 070-636 87 21
E-post: niclas.edlund@varmlandsff.se

Ansvarsområde: Marknadsgruppen

Daniel Svedberg, Hammarö

Kanslichef, Adj. sekreterare

Tel: 054-770 71 00
Mobil: 054-770 71 00
E-post: daniel.svedberg@varmlandsff.se

Ansvarsområde: Personal, ekonomi, evenemangsutveckling, IT-frågor.

Övrigt: Sekreterare, kassör

HEDERSLEDAMÖTER Styrelsen

Jan-Erik Weinebäck, Hammarö

Hedersledamot

Tel: 054-52 10 73
Mobil: 070-584 43 93

Thore Jansson, Rottneros

Hedersledamot

Tel: 0565-602 23
Mobil: 073- 375 61 50
E-post: thore.jansson@varmlandsff.se

Anders Bademo, Karlstad

Hedersledamot

Tel: 054-57 81 34
Mobil: 070-228 16 20
E-post: anders.bademo@varmlandsff.se