Fotbollstinget 2020

Fotbollstinget 2020 hålls onsdag den 2 december i Skoghalls Folkets Hus.
Inbjudan skickas ut i början av november,

Föreningsstyrelse får senast sex veckor före mötet till styrelsen inge undertecknad motion i ärende som gäller:
1. VFF:s tävlingsbestämmelser (= de lokala tilläggen i SvFF:s TB = de blå rutorna)
2. Serieindelning

Motioner till Tinget 2019 ska vara VFF tillhanda SENAST 21 oktober 2020!
Motionerna skickar ni med posten eller e-mejl. Motionen ska vara underskriven av ordförande i föreningen eller styrelseledamot för den samma.

Motioner som inte har inkommit före nämnda tidpunkt, får inte behandlas vid sammanträde.

Kallelse motioner till Tinget 2020

Länkarna nedan uppdateras löpande, motioner allt eftersom de kommer in, övrigt i början under november månad.

Inbjudan till Tinget 2020
Fullmakt

Anmälan till Fotbollstinget 2020 (webbanmälan)
Anmälda föreningar

Dagordning

Serieförslag div. 4 herrar

Serieförslag div. 5 herrar
Karta div. 5 herrar

Serieförslag div. 6 herrar
Karta div. 6 herrar

Kompletterande tävlingsregler för div. 2 damer Svealand

Inkomna motioner och förslag till Tinget 2020

VFF:s förslag till Tinget 2020