Fotbollstinget 2017

Fotbollstinget 2017 hålls torsdag den 7 december i Skoghalls Folkets Hus.
Sista anmälningsdag: Söndag 26 november

Föreningsstyrelse får senast sex veckor före mötet till styrelsen inge undertecknad motion i ärende som gäller:
1. VFF:s tävlingsbestämmelser (de lokala tilläggen i SvFF:s TB=de blå rutorna)
2. Serieindelning

Motioner som inte har inkommit före nämnda tidpunkt, får inte behandlas vid sammanträde.

Motioner till Tinget 2017 ska vara VFF tillhanda SENAST 24 oktober 2017!
Motionerna skickar ni med posten eller e-mejl. Motionen ska vara underskriven av ordförande i föreningen eller styrelseledamot för den samma.

Inbjudan till Tinget 2017
Fullmakt

Anmälan till Fotbollstinget 2017 (webbanmälan)
Anmälda föreningar

Dagordning

Serieförslag div. 4-6 herrar
Karta div. 5 herrar
Karta div. 6 herrar

Kompletterande tävlingsregler för div. 2 damer Svealand

Kallelse motioner till Tinget 2017
Styrelsens förslag till Tinget 2017

Inkomna motioner och förslag till Tinget 2017