Fotbollstinget 2017

Fotbollstinget 2017 hålls onsdag den 5 december i Skoghalls Folkets Hus.
Sista anmälningsdag: Söndag 26 november

Föreningsstyrelse får senast sex veckor före mötet till styrelsen inge undertecknad motion i ärende som gäller:
1. VFF:s tävlingsbestämmelser (de lokala tilläggen i SvFF:s TB=de blå rutorna)
2. Serieindelning

Motioner som inte har inkommit före nämnda tidpunkt, får inte behandlas vid sammanträde.

Motioner till Tinget 2017 ska vara VFF tillhanda SENAST 24 oktober 2017!
Motionerna skickar ni med posten eller e-mejl. Motionen ska vara underskriven av ordförande i föreningen eller styrelseledamot för den samma.

Kallelse motioner till Tinget 2017

Inkomna motioner kommer att redovisas här, allt eftersom de kommer in.