Fotbollstinget 2018

Fotbollstinget 2018 hålls tisdag den 4 december i Skoghalls Folkets Hus.
Sista anmälningsdag: Söndag 25 november

Föreningsstyrelse får senast sex veckor före mötet till styrelsen inge undertecknad motion i ärende som gäller:
1. VFF:s tävlingsbestämmelser (= de lokala tilläggen i SvFF:s TB=de blå rutorna)
2. Serieindelning

Motioner till Tinget 2018 ska vara VFF tillhanda SENAST 23 oktober 2018!
Motionerna skickar ni med posten eller e-mejl. Motionen ska vara underskriven av ordförande i föreningen eller styrelseledamot för den samma.

Motioner som inte har inkommit före nämnda tidpunkt, får inte behandlas vid sammanträde.

Inbjudan till Tinget 2018
Fullmakt

Anmälan till Fotbollstinget 2018 (webbanmälan)
Anmälda föreningar

Dagordning

Serieförslag div. 4-6 herrar
Karta div. 5 herrar
Karta div. 6 herrar

Kompletterande tävlingsregler för div. 2 damer Svealand

Kallelse motioner till Tinget 2018

Inkomna motioner och förslag till Tinget 2018