Fotbollstinget 2019

Fotbollstinget 2019 hålls tisdag den 3 december i Skoghalls Folkets Hus.
Sista anmälningsdag: Måndag 25 november

Föreningsstyrelse får senast sex veckor före mötet till styrelsen inge undertecknad motion i ärende som gäller:
1. VFF:s tävlingsbestämmelser (= de lokala tilläggen i SvFF:s TB = de blå rutorna)
2. Serieindelning

Motioner till Tinget 2019 ska vara VFF tillhanda SENAST 22 oktober 2019!
Motionerna skickar ni med posten eller e-mejl. Motionen ska vara underskriven av ordförande i föreningen eller styrelseledamot för den samma.

Motioner som inte har inkommit före nämnda tidpunkt, får inte behandlas vid sammanträde.

Länkarna nedan uppdateras löpande, motioner allt eftersom de kommer in, övrigt i början under november månad.

Inbjudan till Tinget 2019
Fullmakt

Anmälan till Fotbollstinget 2019 (webbanmälan)
Anmälda föreningar

Dagordning

Serieförslag div. 4 herrar

Serieförslag div. 5 herrar
Karta div. 5 herrar alternativ nord/syd
Karta div. 5 herrar alternativ öst/väst

Serieförslag div. 6 herrar
Karta div. 6 herrar

Kompletterande tävlingsregler för div. 2 damer Svealand

Kallelse motioner till Tinget 2019

Inkomna motioner och förslag till Tinget 2019

VFF:s förslag till Tinget 2019