Årsmöte 2019

Värmlands Fotbollförbunds årsmöte 2019 hålls den 9 mars i Skoghalls Folkets Hus.
Sista anmälningsdag är 3 mars.

Anmälan görs här

Anmälda föreningar (läggs ut fr.o.m början av februari)

Inbjudan med fullmakt

Föredragningslista (läggs ut under februari)

Verksamhetsberättelse 2018 (klar under andra hälften av februari)

Valberedningens förslag (kommer under februari)

Motioner
Förslag till ärende att behandlas av årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december 2018.