Årsmöte 2017

Värmlands Fotbollförbunds årsmöte 2017 hålls den 11 mars i Skoghalls Folkets Hus.
Sista anmälningsdag är 3 mars.

Anmälan görs här

Anmälda föreningar

Inbjudan med fullmakt

Föredragningslista

Verksamhetsberättelse 2016

Valberedningens förslag

Motioner
Förslag till ärende att behandlas av årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december 2016.