Årsmöte 2019

Värmlands Fotbollförbunds årsmöte 2019 hålls den 9 mars i Skoghalls Folkets Hus.
Sista anmälningsdag är 3 mars.

Anmälan görs här

Anmälda föreningar

Inbjudan med fullmakt

Föredragningslista

Verksamhetsberättelse 2018 (3,3 MB)

Valberedningens förslag

SvFF:s Förbundstyrelse har beslutat om en ny stagemall för distriktsförbunden.
Styrelsens förslag till ändring av stadgarna, enligt nya mallen - ändringar rödmarkerade.
VFF:s nya stadgedokument, med ändringarna införda.

Motioner
Förslag till ärende att behandlas av årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december 2018.