Årsmöte 2020

Värmlands Fotbollförbunds årsmöte 2020 hålls den 7 mars i Skoghalls Folkets Hus.
Sista anmälningsdag är 1 mars.

Anmälan görs här

Anmälda föreningar

Inbjudan med fullmakt

Föredragningslista

Verksamhetsberättelse 2019 (färdigställs under februari månad)

Valberedningens förslag

Motioner
Förslag till ärende att behandlas av årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december 2019.