Årsmöte 2020

Värmlands Fotbollförbunds årsmöte 2020 hålls den 7 mars i Skoghalls Folkets Hus.
Sista anmälningsdag är 3 mars.

Anmälan görs här

Anmälda föreningar

Inbjudan med fullmakt

Föredragningslista

Verksamhetsberättelse 2019

Valberedningens förslag

Motioner
Förslag till ärende att behandlas av årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december 2019.