Årsmöte 2018

Värmlands Fotbollförbunds årsmöte 2018 hålls den 3 mars i Skoghalls Folkets Hus.
Sista anmälningsdag är 25 februari.

Anmälan görs här

Anmälda föreningar

Inbjudan med fullmakt

Föredragningslista

Verksamhetsberättelse 2017

Valberedningens förslag

Distriktsstyrelsens förslag till stadgeändring

Motioner
Förslag till ärende att behandlas av årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december 2017.