Regler

Nedan finner du dokument innehållande regler och liknande för våra olika spelformer.

Fotboll (11-manna)
Spelregler för fotboll 2018

Barn- och ungdomsfotboll
Spelregler för 3 mot 3, 5 mot 5, 7 mot 7 och 9 mot 9

Futsal
Spelregler för futsal