VFF:s domarutbildningar 2019

Här kommer lite information rörande kurser och fortbildningar för domare.

Domare måste alltid genomgå en årlig fortbildning. Efter ett prövoår 2018 kommer man nu gå hela vägen med nya spelformer för barn och ungdom vilket påverkar oss domare också.

All 11 mot 11-fotboll, som spelas från 15 år och uppåt, kräver domare som genomgår en grundutbildning/fortbildning enligt SvFF uppsatt regelverk. Trots detta har vi en del möjligheter att anpassa våra utbildningar av domare på ett sätt som passar oss i Värmland. I år finns följande fortbildningar att välja på för att få döma fotboll för 15-åringar och uppåt.

1F - Senior
Denna är till för äldre domare som inte genomför ett löptest och finns till förfogande för återbud i våra lägsta serier. Dessa domare får inte heller uppdrag som assisterande domare i våra serier. Till denna kurs kommer inbjudan skickas men om någon anser sig vara missad kontakta Fredrik Sandström så försöker vi lösa det.

1F - 11 mot 11
Denna kurs innehåller förutom regelprov, nyheter och övriga obligatoriska krav som ställs från SvFF även ett löptest. Här kommer det finnas möjligheter att anmäla sig till kurs direkt på hemsidan. Ingen får godkänt att döma seriematcher om inte dessa krav är uppfyllda under våren. Man kan t ex vara lite förkyld och genomföra kursen men avstå löptest måste då göra det senare. Eller om man missar godkänt resultat på regelprovet får man göra ett nytt osv.

Om man inte dömt fotboll förut finns följande grundutbildningar:

Grundutbildning (nya domare) barn/ungdom
Material för 5 mot 5, 7 mot 7 och 9 mot 9 kommer tas fram av SvFF och kurser kommer hållas av framför allt lokala klubbinstruktörer för detta. Hur man anmäler sig till dessa kommer information om här på hemsidan. Utbildningen av klubbinstruktörerna kommer ska så snart allt material finns att tillgå från SvFF, därefter kommer information skickas ut om kurser.

Grundutbildning (nya domare) junior/senior
Finns inget som hindrar att man anmäler sig till en utbildning för barn/ungdomsdomare som en start på sin domarkarriär. Däremot för att få döma 11 mot 11 krävs lite mer utbildning och dessa kurser hålls av distriktsinstruktörer. En grundkurs kan i princip hållas när som helst under året vid behov.