Information om regeländringar

International Football Association Board (IFAB) har beslutat om regeländringar under spelåret 2018/19. I Sverige genomförs ändringarna i Allsvenskan, Superettan, Damallsvenskan och Elitettan från höstsäsongen. I övriga serier genomförs ändringarna från och med 2019.

De flesta ändringar är förtydliganden av redan gällande praxis eller avser förhållanden som inte är relevanta i svensk fotboll (t ex videodomare, VAR). Dessutom kan kommande tävlingsbestämmelser påverkas. För att göra det extra tydligt vilka regeländringar som innebär att domarna kommer att agera på annat sätt än tidigare, samt för att göra vissa förtydliganden, lämnas här ytterligare information.

Regel 3
• Om tävlingsbestämmelserna tillåter får under förlängningen ytterligare en ersättare bytas in.

Regel 4
• Små, portabla (handhållna) apparater (elektroniska eller för kommunikation) är tillåtna i det tekniska området om de används för information som rör coachning/taktik och/eller för spelarnas hälsa (men inte domarnas beslut).
• Data från elektroniskt prestations- och positioneringssystem (EPTS) får tas emot i det tekniska området under match. FIFA introducerar också kvalitetsmärkning av sådana system.

Regel 5
• Matchfunktionärer (domarna) får inte bära kameror.

Regel 7
• Under sidbytet vid halvtid i en förlängning får inte vätskepausen överstiga en minut. Denna tidsgräns gäller inte för medicinskt motiverade vätskepauser under matchen.
• Tidstillägg ska göras för vätskepauser som sker under speltiden.

Regel 10
• Vid straffsparkstävling: En ersättare för målvakten får inte lägga en straffspark om den målvakt som han/hon ersatt redan lagt en straffspark i samma "runda".

Regel 12
• Att bitas är nu särskilt angivet som ett regelbrott som medför direkt frispark/straffspark och utvisning.
• Om bollen studsar från målvakten får målvakten spela bollen med händerna, oavsett om den första bollkontakten var avsiktlig. (Här har reglerna och tillämpningen varit olika, men nu anpassas regeln.)
• Om domaren lämnar fördel när förhindrande av uppenbar målchans sker ska den felande spelaren varnas, oavsett om mål görs eller ej i situationen.

Regel 15
• En spelare som utför ett inkast måste stå upp. (Knästående eller sittande är ej tillåtet.)

Utöver ovanstående ändringar finns alltså fler som redan tillämpas eller som infördes innan spelårets (2018) början, eller som kan införas senare. Alla ändringar finns i bilaga.

Bilaga – samtliga ändringar
Som bilaga bifogas nedan IFAB:s sammanfattning av samtliga textändringar i punktform (på engelska). I marginalen finns noteringar som för varje punkt anger vilken typ av ändring som avses. Noteringarna betyder följande:
NYTT Punkten bedöms på ett nytt sätt jämfört med tidigare
TB Punkten kan påverka kommande tävlingsbestämmelser
FÖRTYD Punkten förtydligar redan gällande tolkning eller praxis
TLG 2018 Punkten ändrades under slutet av 2017 och finns med som tillägg i 2018 årsregelbok
VAR Punkten avser videodomare (VAR)
STRUKEN Punkten avser text som tagits bort

Bilaga: Laws of the game 2018-19, law changes explained (PDF-dokument, 502 kB)