Att vara fotbollsdomare

Under våren 2017 har Amanda Törner, på uppdrag av VFF, gjort en djupintervju med domare som avslutat sitt domarskap i syfte att få en tydligare bild över de utmaningar som fotbollsdomaren ställs inför

Amanda har ställt frågor kopplat till Starten, Dömandet samt Varför personen i fråga slutat döma. Totalt deltog elva före detta domare i intervjun, varav sju tjejer och fyra killar. Ta del utav Amandas sammanställning här

För att motverka det tuffa klimatet våra fotbollsdomare ställs inför, och för att få fler domare att fortsätta döma, ser vi gärna att Er förening ansluter er till Trygga domare